W tym dziale ponieważ przyszła na to pora należy  w końcu upublicznić gigantyczną skale popełnienia przestępstw z art 90 ustawy prawo budowlane przez telekomunikacyjne spółki, Spółkom grozą gigantyczne kary z tytułu z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów oraz opłaty legalizacyjne i na dodatek sprawy karne. W takiej sytuacji jest wielce prawdopodobne, że w najbliższym czasie może dojść do próby skorumpowania przedstawicieli najwyższych władz a szczególnie Ministra Cyfryzacji oraz pracującego dla spółek GINB w Warszawie. Powyższe będzie jednym z największych przekrętów w historii Polski.

W tym miejscu wyjaśnię bardzo krótko jaki rzekomo genialny pomysł miały spółki telekomunikacyjne a mianowicie występowały o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę dla anten o bardzo małej mocy a następnie uzyskiwali pozwolenie na użytkowanie. Po uzyskaniu tej ostatniej decyzji prawie natychmiast zwiększali moce czym dopuścili się przestępstwa. W zaistniałej sytuacji kto pomoże inwestorom uniknąć odpowiedzialności karnej oraz materialnej.

Wyrok NSA z dnia 05.02.2019 roku potwierdzający iż stacja bazowa na budynku stanowi obiekt (budowlę) a nie urządzenie.

Szczecin NSA wyrok II 2019

Pszczyna roz NSA 11.10.2018

WINB w Katowicach próbował zwolnić inwestora z odpowiedzialności karnego oraz opłaty w wysokości 375000 złotych.

Pszczyna NSA rozb 20.06.2018

NSA potwierdza, iż dokładanie anten anten to rozbudowa.

Opole rozb NSA 19.01.2018

NSA potwierdza przestępstwo spółki P 4-stacja już rozebraną.