Bardzo ważny i istotny wyrok opisujący prawdę na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego. Podważa ustalenia KPRM oraz MZ gdzie specjalistami są ludzie bez kwalifikacji za to powiązani z biznesem. U nas uznają ICNIRP, które badań nie prowadzi i jest niemiecką organizacją.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Turynie przetłumaczony na język Polski. Z wyroku dowiecie się o ICNIRP jako prywatnej organizacji współpracującej z biznesem oraz dowiecie się prawdy o oddziaływaniu pola elektromagnetycznego.