Pismo skierowane do Prezesa WSA w Łodzi w sprawie fatalnego poziomo orzecznictwa.

Łódź WSAI2017

Profesjonalny wyrok WSA w Gliwicach dotyczący rozbudowy istniejącej stacji bazowej.

Jastrzębie WSA 09.12.2016

Bardzo profesjonalny wyrok WSA w Krakowie potwierdzający, że stacja bazowa planowana do budowy  na dachu w obowiązującym stanie prawnym jest ciągle obiektem budowlanym.

Kraków WSA 17-11-2016

W tym miejscu informuje o możliwej korupcji w WSA w Krakowie (Aldona Gąsecka-Duda /przewodniczący sprawozdawca/Anna Szkodzińska Małgorzata Łoboz) o czym świadczą 2 wyroki dotyczącej tej samej inwestycji, gdzie pełnomocnik Spółki P 4 zrobił z Pań kretynki.

orzeczenia-3  orzeczenia-4  krakow-krowwsaxii2016