Poniżej zamieszczone linki obrazują w małym stopniu to co się dzieje nie tylko w Polsce.