W zakresie dotyczącym ustawy „Prawo budowlane” zajmujemy się kontrolą realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę. Likwidujemy skutki powstania inwestycji w ramach samowoli budowlanej oraz sytuacji, w której organ administracji budowlanej przyjął zgłoszenie, zamiast prowadzić postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Doprowadzamy samowolę budowlaną do zgodności z prawem, a w szczególności z przepisami ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dodatkowo mamy też sprawy związane z pozwoleniem na użytkowanie oraz nielegalne zmiany sposobu użytkowania.