Zakres działań związanych z ustawą kodeks postępowania administracyjnego dotyczy w szczególności kontroli wydawanych decyzji administracyjnych pod względem ich zgodności z art. 7, 8, 9, 77 § 1, 107 § 1, 107 § 3. Ponadto wyjaśniamy urzędnikom, jak wygląda procedura wznowieniowa oraz stwierdzenia nieważności. Pod zakres wchodzi procedura związana ze zmianą lub uchyleniem decyzji w trybie art. 154 i 155 kpa. Zgłębiamy także inne zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów kpa.