Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448) to jeden z największych przekrętów w historii, ponieważ o życiu i zdrowiu milionów Polaków zadecydował pracownik Ministerstwa Zdrowia Pan Wojciech Skweres autor rozporządzenia i osoba odnosząca się do zgłoszonych uwag. Nie wiadomo jak Pan Skweres dokonywał oceny oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi, jeżeli nie posiada jakichkolwiek kwalifikacji (może ma dar jasnowidzenia, ale to może być objaw poważnej choroby).

Załącznik numer 1 pismo potwierdzające brak kwalifikacji Pana Skweresa.

Załącznik numer 2 dokument potwierdzający brak udziału lekarzy w procedowaniu rozporządzenia.

Załącznik numer 3 dowód potwierdzający, iż Ministerstwo Zdrowia nie zna badań ICNIRP, na które się powołuje.

Załącznik numer 4 pismo Ministerstwa Środowiska podkreślające, iż to biegli lekarze określonej specjalizacji powinni się wypowiedzieć (wyeliminowano Ministerstwo).

Załącznik numer 5 stanowisko Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

Załącznik numer 6-brak badań kobiet w ciąży oraz na płody.

Załącznik  numer 7-brak badań na gonady oraz układy rozrodcze.

Skweres kwalifikacje

Lekarze a raczej ich brak

Kraska .  Ministerstwo Zdrowia II 2022

Ministerstwo Środowiska 13.07.2019

PTBR uwagi

Kobiety w ciazy, płody.  Ministerstwo Zdrowia kobiety w ciazy, płód. V 2022

Gonady MZ VI 2022