Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448) to było działanie zorganizowanej grupy w rozumieniu art. 258 par 1 kodeksu karnego.  O życiu i zdrowiu milionów Polaków zadecydował pracownik Ministerstwa Zdrowia Pan Wojciech Skweres autor rozporządzenia

Pan Wojciech Skweres działając w grupie, nie posiadał wiedzy oraz jakichkolwiek kwalifikacji w zakresie objętym aktem prawnym, nie posiadł badań potwierdzających bezpieczeństwo nowej normy, stworzył fikcyjną procedurę konsultacji społecznych z uwagi, iż jak nikt nie analizował, chociaż nawet polscy naukowcy wyrazili protest. Ponadto wykorzystał naiwność Premiera Mateusza Morawieckiego, który nie jest w stanie kontrować, co podlegli mu Ministrowie oraz pracownicy robią (dowód załącznik 1).

Załącznik numer 1 pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 07.09.2022 roku potwierdzającego dopuszczenia się w istocie przestępstwa działania w grupie z bezpośrednim zamiarem narażenia zdrowia i życia.

Załącznik numer 2 pismo potwierdzające brak kwalifikacji Pana Skweresa.

Załącznik numer 3 dokument potwierdzający brak udziału lekarzy w procedowaniu rozporządzenia.

Załącznik numer 4 dowód potwierdzający, iż Ministerstwo Zdrowia nie zna badań ICNIRP, na które się powołuje.

Załącznik numer 4 pismo Ministerstwa Środowiska podkreślające, iż to biegli lekarze określonej specjalizacji powinni się wypowiedzieć (wyeliminowano Ministerstwo).

Załącznik numer 5 stanowisko Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

Załącznik numer 6-brak badań kobiet w ciąży oraz na płody.

Załącznik  numer 7-brak badań na gonady oraz układy rozrodcze.

Odpowiedź ZPŚ.0164.117.2022  Uwagi do rozporządzenia VII 2022

Skweres kwalifikacje

Lekarze a raczej ich brak

Kraska .  Ministerstwo Zdrowia II 2022

Ministerstwo Środowiska 13.07.2019

PTBR uwagi

Kobiety w ciazy, płody.  Ministerstwo Zdrowia kobiety w ciazy, płód. V 2022

Gonady MZ VI 2022