Ten Pan uważa, iż jestem w części kobietą. Zapewne napisze że to oczywista omyłka pisarska bo sporządzając i podpisując postanowienie nie był sobą. Już od lat  Prokuratorzy próbują bezskutecznie.

W wyroku WSA w Gliwicach II SA/Gl 9/08  z dnia 14.03.2008 roku podkreślił precyzyjnie, że cytuje;

            Za wystarczający argument w tej mierze nie można bowiem uznać zawartego zarówno w zaskarżonej decyzji jak też odpowiedzi na skargę twierdzenia, iż Prezydent Miasta R. uznał wiarygodność zarzutów wobec Z. G. z uwagi na cyt. „pozycję prawną prokuratury”.

Tak wypowiedział się sąd kompromitując Prokuraturę w Rybniku.

Rybnik Prok Zwierzyński I 2019

Stargard Pyrzyce Rybnik Prok I 2019