Promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR) dzieli pewne mechanizmy szkodliwości z SARS-CoV-2,
które mogą działać synergistycznie z SARS-CoV-2 w celu promowania i przedłużania infekcji. Jak
wyjaśniono poniżej: (1) PEM upośledza układ odpornościowy, co przyczyniłoby się do tego, że większa
liczba osób zaraża się i umiera z powodu choroby [25-28]; (2) Wiadomo, że PEM zwiększa ilość wolnych
rodników i przyczynia się do stresu oksydacyjnego, co prowadzi do zwiększonego stanu zapalnego [29-
33]; (3) PEM wpływa na krew, serce i autonomiczny układ nerwowy, powodując pewną kombinację niedotlenienia, tachykardii, arytmii, tworzenia rouleaux i współczulnej regulacji w górę [34-36]; (4) PEM
zakłóca mechanizmy naprawcze organizmu [37-39]; oraz (5) rosnąca populacja (od 1% do 10%) w krajach
rozwiniętych nie jest w stanie tolerować obecnych poziomów PEM [40–41], rozwijając objawy choroby
mikrofalowej podobne do tych zgłaszanych w przypadku długotrwałego COVID-19 (wykres 7).