Jak się okazuje główny ekspert PIB w Warszawie Pan Rafał Pawlak oszukuje samorządy oraz polskie społeczeństwo twierdząc że zwiększenie mocy stacji bazowej jest niemożliwe. Prawdopodobnie kłamstwo to ma na celu uniknięcie przez spółkę P 4 i nie tylko procesu legalizacji oraz uiszczenia bardzo wysokich opłat legalizacyjnych. Jaki związek z kłamstwem Pana Pawlaka ma współpracownik instytutu były pracownik spółki P 4 Pan Witold Tomaszewski tego nie wiemy. Poniżej stanowisko Pana Pawlaka oraz dowody na jego kłamstwo.

Ekspert Instytutu Łączności zapewnił jednocześnie, że zwiększenie mocy stacji bazowej jest niemożliwe. „Stacje bazowe z definicji działają w sieci. To jest wzajemna sieć połączeń, która powoduje wpływ jednej stacji bazowej na inne stacje bazowe. To podlega bardzo precyzyjnemu planowaniu radiowemu. Jest cała siatka połączeń radiowych i ustala się, gdzie taką stację posadowić, jakie ma mieć azymuty, jakie anteny i z jakimi mocami może pracować” – wytłumaczył.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/telekomunikacja/czy-wieza-telekomunikacyjna-5g-moze-stac-w-srodku-miasta-wyjasnia-inz .

Mierzyn dok IX 2021

Białystok dec X 2019  Białystok zgłoszenie.