Propaganda i skala oszustwa Pani Buk przybrała niespotykane rozmiary. Należy podkreślić, iż stanowisko zawdzięcza tylko temu, że jej ojciec zginał w katastrofie Smoleńskiej a Prezes Jarosław Kaczyński oraz Premier  Mateusz Morawiecki znaleźli kozła ofiarnego. Pani Buk nie ma za grosz honoru, przyzwoitości . W tym linku to o czym ona nie mówi i czego nie ma na stronie rządowej.

Ministerstwo Środowiska 13.07.2019  – o zasadzie ostrożności.

Ministerstwo Zdrowia glejak IV 2019

Raport_5G  Raport Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ukrywany podczas procedowania ustawy.

A pani Buk powołuje się na Telepolis a nie raport.

Wyniki badań wskazują na możliwość wystąpienia efektów działania EFM ze strony układu nerwowego. Do wyjaśnienia wyników proponuje się 2 modele: bezpośrednią aktywację komórek skóry (keratynocyty i/lub mastocyty), które indukują wydzielanie cząsteczek czynników sygnałowych w ogólnym krążeniu krwi, i stymulację obwodowego układu nerwowego, który z kolei aktywuje centralny układ nerwowy i indukuje wydzielanie peptydów opioidowych. Wykazano także, że ekspozycja na EMF może wpływać na ekspresję genów i proliferację komórek, przy czym większość badaczy skłania się ku poglądowi o termicznym ich podłożu, chociaż istnieją prace wskazujące ewentualny mechanizm nietermiczny. Większość prac dotyczących ewentualnej genotoksyczności ekspozycji na EFM zaprzecza takiemu działaniu. Obecnie nie ma danych wskazujących na to, by zaburzenia funkcjonowania oka miały naturę nietermiczną; nie należy więc prawdopodobnie spodziewać się ich w przypadku ekspozycji na PEM emitowane przez urządzenia systemu 5G.

– czytamy w raporcie

Powyższy cytat jest prawdopodobnie „wodą na młyn” przeciwników 5G. Należy jednak uwzględnić fakt, że tamte badania prowadzone były z użyciem promieniowania o znacznie większej gęstości mocy od tego, z czym będziemy mieli do czynienia w przypadku działającej sieci 5G. Aby ostatecznie rozstrzygnąć, czy 5G szkodzi, czy może jednak nie, należałoby tego typu badania powtórzyć, tym razem w warunkach odpowiadających rzeczywistości.

https://www.telepolis.pl/wiadomosci/wydarzenia/narodowy-program-zdrowia-nie-ma-dowodow-na-negatywny-wplyw-5g-na-zdrowie-czlowieka