Ostrołeka WSA09.03.2016 – bardzo profesjonalny wyrok WSA w Warszawie potwierdzający konieczność sumowania mocy EIRP na danym sektorze.

Rozgarty WSA01.03.2016 – jeden z najlepiej uzasadnionych wyroków w historii odnoszący się do postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pokaz inteligencji oraz zdolności do logicznej oceny przepisów Sędziów WSA w Bydgoszczy-Joanna Brzezińska, Anna Klotz, Grzegorz Saniewski.

Pszczyna WSArozb16.03.2016 – profesjonalny wyrok dotyczący rozbudowy oraz konieczności uwzględnienia kumulacji pola elektromagnetycznego.

Pszczyna WSA16.01.2016 – profesjonalny wyrok potwierdzający konieczność zsumowania EIRP anten.