Wczoraj na konferencji prasowej we Włoszech przedstawiono wyniki największych na świecie badań in vivo dotyczących wpływu PEM od SBTK (tzw. dalekiego pola)

Wyniki potwierdziły wpływ PEM na rozwój nowotworów, jak również zmian nienowotworowych w obrębie mózgu i serca oraz wpływ na rozwój płodu.

 World’s Largest Animal Study on Cell Tower Radiation Confirms Cancer Link