W świetle planowych zmian przez  pracowników Ministerstwa Cyfryzacji działających w imieniu firm telekomunikacyjnych należy podkreślić, iż największe dotychczas i najdroższe badania epidemiologiczne na zwierzętach potwierdzają związek chorób nowotworowych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Niestety Państwowy Instytut Łączności w Warszawie kierowany przez osobę powiązaną z firmami telekomunikacyjnymi czyli dr inż Jerzego Żurka twierdzi inaczej. Ponadto potwierdza się szkodliwość telefonów komórkowych lecz Premier Morawiecki ma to gdzieś.

Int J Occup Med Environ Zdrowie. 2017 Feb 21; 30 (1): 27-43. doi: 10.13075 / ijomeh.1896.00802. Epub 2017 13 lutego.

Wykorzystanie telefonu komórkowego i ryzyko wystąpienia nowotworów wewnątrzczaszkowych i guzów ślinianek – Metaanaliza.

Bortkiewicz A 1 , Gadzicka E 2 , Szymczak W 3 .

Erratum do Bortkiewicz i in. „Zastosowanie telefonu komórkowego i ryzyko wystąpienia guzów wewnątrzczaszkowych i guzów ślinianek – Metaanaliza” (Int J Occup Med Environ Health 2017; 30 (1): 27-43). [Int J Occup Med Environ Health. 2017]

Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących związku między używaniem telefonu komórkowego a rakiem mózgu są niejednoznaczne, podobnie jak wyniki 5 opublikowanych dotychczas badań metaanalizacyjnych. Od ostatniej metaanalizy (2009 r.) Opublikowano nowe badania dotyczące kontroli przypadków, które teoretycznie mogłyby wpłynąć na wnioski dotyczące tego związku. Dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić nową metaanalizę. Przeprowadziliśmy systematyczny przegląd wielu elektronicznych baz danych dla odpowiednich publikacji. Kryteria włączenia były następujące: oryginalne prace, badania kliniczno-kontrolne, opublikowane do końca marca 2014 r., Miary asocjacji (szacunki punktowe jako iloraz szans i przedział ufności zmierzonego efektu), dane dotyczące indywidualnej ekspozycji. Dwadzieścia cztery badania (26 846 przypadków, 50 013 kontroli) włączono do metaanalizy. Znacznie wyższe ryzyko wystąpienia guza wewnątrzczaszkowego (wszystkie typy) odnotowano w okresie używania telefonu komórkowego przez 10 lat (iloraz szans (OR) = 1,324, przedział ufności 95% (CI): 1,028-1,704), a dla lokalizacja (OR = 1,249, 95% CI: 1,022-1,526). Wyniki potwierdzają hipotezę, że długotrwałe korzystanie z telefonu komórkowego zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów wewnątrzczaszkowych, szczególnie w przypadku ekspozycji po obu stronach.

Badania prof. Sieronia – opublikowane w Chinach w 2014: Wnioski cyt. „Wywołane telefonem komórkowym pole elektromagnetyczne nie miało wpływu na parametry makrometryczne kości długich i L4, zmieniło mechaniczne właściwości kości (stres i energia przy maksymalnej sile zginania, stres przy pęknięciu), obniżyło zawartość wapnia w kościach długich i Kręg L4 i zmienił stężenie osteogenezy i markerów resorpcji kości u szczurów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że pole elektromagnetyczne generowane przez telefon komórkowy 900 MHz nie ma bezpośredniego wpływu na parametry makrometryczne kości; jednak zmienia procesy mineralizacji kości i intensywności procesów kostnych, a tym samym wpływa na mechaniczną wytrzymałość kości.”

pismo Kongresu USA_20181203    Blumenthal_Demands_FCC_Commissioner_Brendan_Carr_to_Disclose_Evidence_of_5G_Safety_-1 (2)