W tym dziale stopniowo (jest ich bardzo dużo) opisze wyroki zasługujące na upublicznienie.

Wyrok NSA potwierdzający, iż zmiana parametrów technicznych obiektu nie jest zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę- wyrok potwierdza, iż telekomunikacyjni przestępcy ignorują obowiązujący system prawny.

Opole NSA wyrok 19.01.2018

Wyrok NSA z dnia 07.09.2017 roku dotyczący sposobu kwalifikacji przedsięwzięcia.

Zgierz NSA 07.09.2017

Wyrok NSA z dnia 31.08.2017 roku dotyczący interesu prawnego.

bargieł wyrok NSA

Wyrok NSA z dnia 11.07.2017 roku kompromitujący pracowników organów nadzoru budowlanego. Wyrok pokazuje jak niskie IQ mają urzędnicy.

Kraków NSA Krow 11.07.2017

Bardzo profesjonalny wyrok NSA z dnia 09.05.2017 potwierdzający konieczność sumowania mocy EIRP anten na każdym sektorze.

Łódź NSA 09.05.2017

Wyrok NSA z dnia 22.02.2017 roku potwierdzający, że zwiększenie mocy anten to rozbudowa i nie jest zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę.

Lublin NSA 22.02.2017

Wyrok dotyczący wniosków organizacji społecznych o stwierdzenie nieważności decyzji  Wojewody w sprawie zgłoszenia.

Bukowno NSA st 15.02.2017

Profesjonalne orzeczenie NSA zapadłe w trybie nieważności kompromitujące pracowników GUNB w Warszawie-dotyczy zwiększenia mocy EIRP stacji bazowej oraz trybu zgłoszenia.

Rybnik Ochojec NSA 10.01.2017

Profesjonalne orzeczenie NSA sprawozdawca Sędzia Andrzej Gliniecki kompromitujące pracowników organu nadzoru budowlanego, ukazująca tępotę pracowników WINB w Łodzi.

Radomsko NSA 20.01.2017

Profesjonalny wyrok sporządzony przez Sędziego Pawła Miładowskiego jednego z najinteligentniejszych Sędziów II OSK. Nie daje się nabrać na sztuczki inwestorów w tym wypadku sprawa dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o użytkowaniu obiektu.

Nowa Ruda NSA 09.12.2016

Wyrok potwierdzający, że montaż dodatkowych anten, masztów na istniejącym obiekcie budowlanym stanowi rozbudowę i dla niego właściwym jest tryb legalizacji z art 48 ustawy prawo budowlane.

Lubliniec NSA 09-12-2016

Wyrok NSA odnoszący się do interesu prawnego gdzie niedouczeni pracownicy GUNB w Warszawie podzielili stację na kilka części (IQ>70) czego inteligentni Sędziowie NSA nie zaakceptowali.

Kraków NSA 27-04-2016

Wyrok odnoszący się do kwalifikacji przedsięwzięcia- uzasadnienie sporządzone profesjonalnie inwestycja  nie powstała.

CieninNSA08.01.2015

Wyrok nakazujący uwzględnienie kumulacji-inwestycja nie powstała.

GostynNSA27.05.2014

Wyrok dotyczący budowy stacji bazowej na istniejącym obiekcie- stacja rozebrana.

KatowiceNSA26.11.2013

Wyrok odnoszący się do braku zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego-stacja rozebrana.

BrzezinyNSA27.09.2012