Pani Monika Piłat jest przykładem jak ograniczonych intelektualnie pracowników zatrudnia się w GUNB w Warszawie.

W decyzji Wojewody Małopolskiego z 20 września 2012 r., znak: WI—l.7840.7.112.2012.MG, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Krakowskiego z 24 maja 2011 r., Nr AB.V.2.264.2011, znak: AB.V.6740.1.112.2011.SP, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej P4 Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ew. …… w miejscowości …. II, gmina . stwierdzono że cytuje;

Do kryteriów kwalifikowania instalacji emitujących pola elektromagnetyczne § 3 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia z 9 listopada 2010 r. nie ma i nie może mieć zastosowania, gdyż logicznie rzecz ujmując kryteriów dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych – z uwagi na ich charakter – nie da się po prostu sumować ani kumulować.

Powyższe stwierdzenie mogła napisać osoba skorumpowana lub chora psychicznie albowiem negowanie praw fizyki powszechnie znanych jest przestępstwem za które nie poniesienie ona odpowiedzialności (brak świadomości, zniesiona poczytalność). Ciekawe czy Pani Piłat ma honoru i godność i będzie bronić swojej cnoty urzędniczej.