Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że nie istnieją na świecie badania, które wykluczałby możliwość uznania, iż Polacy nie są aktualnie zabijani przez telekomunikacyjne firmy notorycznie łamiące prawo.

Ministerstwo Zdrowia 08.08.2018

W piśmie, które znajduje się poniżej szokujący obraz funkcjonowania Ministerstwa, które posłuje się ogólnikami i powołuje na badania, które nie istnieją. Ignoruje się nawet stanowisko Pani Profesor Alicji Bortkiewicz tylko dlatego że jest uczciwa i zależy jej na ludzkim życiu. Potwierdza się że można każdego kupić a życie nie ma żadnej wartości co w końcu doprowadzi do tego że znowu poleje się krew.

Ministerstwo Zdrowia 13.06.2018

Warszawa Ministerstwo Zdrowia VII 2018