Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pola elektromagnetycznego emitowanego przez  telefon z glejakiem.

Ministerstwo Zdrowia glejak IV 2019