W istocie Ministerstwo Cyfryzacji przyznaje się do korupcji albowiem wspiera firmy zagrożone gigantycznymi karami które  na dodatek popełniły tysiące przestępstw z art 90 ustawy prawo budowlane. Nowelizacja jest dla społeczeństwa- dobre sobie. Więcej informacji w piśmie.

Nazwa projektu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Cyfryzacji

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

Wanda Buk, Podsekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Agnieszka Krauzowicz – Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, tel. 22 245-59-18

Grzegorz Czwordon  – Wydział Inwestycji Telekomunikacyjnych w Departamencie Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, tel. 22 245-59-18

Michał Ciach  – Wydział Inwestycji Telekomunikacyjnych w Departamencie Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, tel. 22 245-59-18

Marcin Łukasiewicz  – Wydział Inwestycji Telekomunikacyjnych w Departamencie Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, tel. 22 245-59-18

Ci ludzie stoją za koncernami a o ich działaniu nie wie Pan Jarosław Kaczyński.

Warszawa Premier 17.12.2018

Odpowiedź na korespondencję Pana Z. Gelzoka