Uchwała obiekt III2016 – wniosek do Prezesa NSA wraz z komentarzem absurdalnego, niedorzecznego wyroku NSA z dnia 28.01.2016 roku sporządzonego przez Sędziego Zdzisława Kostkę, który mógł działać na zlecenie.

Bukowno Premier II2016 Bukowno WSA 04.09.2015 Bukowno WSA 12.01.2016 – bezgraniczny obraz głupoty i niekompetencji Sędziego WSA w Warszawie wydział VII Mirosławy Kowalskiej. Ponadto istnieje podejrzenie ustawiania wyroków w tym wydziale przez niektórych Sędziów.

Pszczyna SędziowieWSA w W-Wa10.02.2016 – Totalna kompromitacja Sędziów Krystyny Tomaszewskiej, Marioli Kowalskiej oraz Ewy Machlejd świadcząca o braku jakichkolwiek kwalifikacji do wykonywania zawodu Sędziego RP.

Kraków PrezesWSA22.01.2016 – Prezes WSA w Krakowie Andrzej Irla kwestionuje zasadność prawomocnych wyroków WSA w Krakowie utrzymanych w mocy przez NSA i to działając bez podstawy prawnej. Uzasadnione podejrzenie ustawienia wyroku.