Na wstępie trzeba wskazać iż dr inż. Jerzy Żurek dyrektur instytutu to osoba powiązana z firmami  telekomunikacyjnymi czyli nie powinien nigdy pełnić takiej funkcji w państwowym instytucie. Program konferencji winien wyglądać tak. Zaznaczyłem na czarno bo to pseudo konferencja zorganizowana przez człowieka reprezentacyjnego telekomunikacyjne firmy.

 

 

Konferencja „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.”

pem_konf_logo

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy już po raz trzeci organizuje konferencję naukową poświęconą zagadnieniom wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie i życia człowieka oraz środowisko.

Głównym tematem tegorocznej konferencji „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.” będzie możliwość rozwoju technologii 5G w kontekście obowiązujących wartości dopuszczalnych PEM, w oparciu o istniejące wytyczne oraz prowadzone badania.

Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat metod monitorowania poziomów PEM zarówno w kraju jak i zagranicą, a także możliwości wykorzystania tych danych, wdrożenia działań informacyjnych i uruchomienia nowych projektów związanych z PEM.

Podczas konferencji referaty wygłoszą specjaliści z Polski i zaproszeni eksperci zagraniczni.

Mamy nadzieję, że, podobnie jak w latach ubiegłych, dyskusja, która odbędzie się z ich udziałem, stanie się okazją do wymiany opinii, doświadczeń, będzie inspiracją do kolejnych działań oraz okazją do zdobycia najnowszej wiedzy w tym obszarze.

Patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, sala Amsterdam.

Aby umożliwić jak najszersze dotarcie do zainteresowanych tematyką osób niemogących osobiście uczestniczyć w Konferencji, przygotowana została transmisja w Internecie. Nagrania z poszczególnych sesji dostępne będą także po Konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji – Przewodniczący: dr inż. Jerzy Żurek-przedstawiciel inwestorów

9.30 – 9.40 Wystąpienie przedstawiciela Instytutu Łączności- czyli przedstawiciela inwestorów.

9.40 – 9.50 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji-na temat ile na koncie Pana Zagórskiego. 

Sesja plenarna – Przewodniczący: Wojciech Hałka

10.00 – 10.20 prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

Co to jest pole elektromagnetyczne?-omówienie w jaki sposób pseudonaukowcy mogą zarobić na tym temacie. 

10.20 – 10.40 dr Jack Rowley, GSMA

Związek pomiędzy dopuszczalnymi wartościami PEM a możliwościami wdrażania sieci 5G- bez sensu punkt każde dziecko to wie.

Sesja 1 – Przewodniczący: prof. Andrzej Krawczyk

Przegląd światowych i krajowych działań w zakresie PEM i ich oddziaływania na ludzki
organizm oraz na budowę sieci 5G- miało być przegląd wirtualnych badań albowiem rzeczywiste nie istnieją. 

10.40 – 11.00 Zenon Sienkiewicz, ICNIRP
Zweryfikowane wytyczne ICNIRP dotyczące ekspozycji na radiowe pola elektromagnetyczne- powinno być omówienie w jaki sposób  ICNIRP jest dotowany i dlaczego jest tak hojnie sponsorowany. 
11.00 – 11.20 Jarosław Ponder, ITU
Wpływ bardziej rygorystycznych limitów PEM niż w wytycznych ICNIRP lub IEEE na wdrożenie sieci 4G i 5G-kolejny absurd dla małych dzieci.
11.20 – 11.40 prof. med. Aleksander Sieroń, dr hab. med. Karolina Sieroń, Śląski Uniwersytet Medyczny, prof. Andrzej Krawczyk, PTZE-
Telefonia komórkowa a fakty i mity medyczne-Profesor Sieroń dlaczego uznawałem, że pole elektromagnetyczne jest niebezpieczne dla człowieka i za ile zmieniłem zdanie. Profesor Krawczyk mity medyczne, jak i za ile bez rzeczywistych badań można podważać rzeczywisty wpływ pól elektromagnetycznych. 
11.40 – 12.00 prof. dr hab. Eugeniusz Rokita, dr hab. Grzegorz Tatoń, Collegium Medicum Uniwersytet Jagieloński
Obiektywizacja oceny wpływu pola elektromagnetycznego na organizm ludzki- jak zrobiliśmy opinię nie prowadząc żadnych badań i ile UJ zarabia na nielegalnej stacji.
12.00 – 12.30 Panel dyskusyjny

Sesja 2 – Przewodniczący: Wojciech Hałka

Metody monitoringu PEM

12.30 – 12.50 dr Jack Rowley, GSMA
Nauki wynikające z międzynarodowego monitoringu radiowych pól elektromagnetycznych i oczekiwania dla sieci 5G
12.50 – 13.10 Katarzyna Moskalik, GIOŚ DMOiPSŚ
Krajowy systemu monitoringu pól elektromagnetycznych realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
13.10 – 13.30 Aleksandar Borić, RATEL (Serbia)
Pomiary i monitoring radiowych pól elektromagnetycznych w Serbii
13.30 – 13.50 Balázs Gyulai, National Media and Infocommunication Authority (Węgry)
Doświadczenia i plan rozwoju 10-letniego system monitoringu radiowych pól elektromagnetycznych na Węgrzech
13.50 – 14.10 prof. Paweł Bieńkowski, Politechnika Wrocławska
Pole elektromagnetyczne w środowisku – efektywne metody monitorowania emisji pola elektromagnetycznego w otoczeniu stacji bazowych
14.10 – 14.40 Panel dyskusyjny
14.40 – 15.20 Obiad

Sesja 3 – Przewodniczący: prof. Andrzej Krawczyk

Przegląd dobrych praktyk w zakresie pomiarów PEM

15.20 – 15.40 dr Fryderyk Lewicki, ITU
Prace dotyczące PEM w ITU-T SG5
15.40 – 16.00 Rafał Pawlak, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
System SI2PEM
16.00 – 16.20 dr Piotr Toczyski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, dr Anna Gumkowska, Collegium Civitas
5G a język uprzedzeń: elektrosmog, kontrola umysłu, broń elektromagnetyczna itp. – jak prowadzić rzetelną debatę społeczną wokół tematów, które nas różnią
16.20 – 17.20 Panel dyskusyjny – Prowadzący: Andrzej Krawczyk i Jerzy Żurek
17.20 – 17.30 Podsumowanie konferencji