Szokujące postanowienie SKO w Lublinie, które mając świadomość, iż wniosek organizacja jest zasadny twierdzi  iż działanie poza prawne Wójta nie jest tożsame z naruszeniem interesu społecznego. Czym kierowali się członkowie SKO tuszując rażące naruszenie prawa.

Niedrzwica Radawczyk wniosek pon 2018   Radawczyk SKO pos IX 2018

Upublicznienie pisma Pana Sadowskiego jest konieczne albowiem bez wątpienie zasługuje ona na tytuł najgorszego pracownika SKO w Polsce albowiem nie dość że nie zna podstaw prawa to nawet nie umie czytać oraz myli wniosek z pismem. Pismo jest po to aby organizacja społeczna nie mogła złożyć wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy a później skargi do sądu. Ponadto twierdzo on że możne rozpatrzyć wniosek inwestora merytorycznie bez wszczęcia postępowania czyli bez stosowania przepisów kpa. Pismo szokuje i pokazuje obraz człowieka, który nie rozumie podstaw prawa a jest rzekomo doktorem prawa. Jedynym tłumaczeniem może być z z powodu wieku dotknęła już go demencja i nie rozumie iż nie istnieje możliwości rozpoznania jakiegokolwiek wniosku pismem.

Pszczyna NSA 22.06.2018

Wyrok potwierdzający słuszność zarzutów organizacji w podobnej sprawie.

Szydłowiec SKO VII 2018

Stanowisko SKO z Radomia uznaję art 31 par 2 kpa.

Niedrzwica SKO VIII 2018

Pismo poza prawne mające na celu pozbawienie organizacji przysługujących praw.