Cell Tower Studies-Final Cell Phone Studies-Final – najnowsze publikacje naukowe-zbiór.

Kraków Krowoderskich Zuchów wykaz – Główny Inspektor Sanitarny (prawdopodobnie skorumpowany) zignorował ludzkie życie chroniąc interesy bogatego przestępcy telekomunikacyjnego.

Brodnica Mrozowska zaświadczenia – dowód potwierdzający, że już kilkanaście lat temu lekarze potwierdzali nadwrażliwość elektromagnetyczną.

Opinia lekarska – jednoznaczny dowód potwierdzający szkodliwość pola elektromagnetycznego. Pani Bożena Leszkowicz udzieli wszelkich informacji na temat opinii, kontakt     inna51.51@wp.pl .

Decyzja komisji 2016 Orzeczenie lekarskie z roku 2016 – kolejny dowód potwierdzający istnienie zjawiska nadwrażliwości u dziecka.