W związku z prowadzonym eksperymentem  odnoszącym się do nietykalności Sędziów nawet jak popełnią przestępstwo (przeciwko Sędziom z Poznania wszczęto śledztwo)  zostałem zniesławiony przez Asesor Rudnicką, której wydaje się,  iż ukończone studia prawnicze czynią z niej również lekarza o specjalizacji z psychiatrii. Wydaje się jednak że Pani Rudnicka nie zdolności do oceny stanu psychicznego innych osób lecz co najwyżej sama potrzebuje pomocy lekarza. Nie pozwolę aby byle Asesor podważała moja wiarygodność więc złożenie przeciwko niej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które zostanie oczywiście rozpatrzone negatywnie jest konieczne ( będzie okazja pokazać jak działania ta w istocie  machina). Oczywiście jeżeli badania potwierdzą moją poczytalność tak jak i w dziesiątkach innych przypadków to nie pozostawię suchej nitki na Asesor. Oczywiście Pani Agnieszka broni Sędziego, który twierdzi, iż jako pierwszy człowiek na świecie dokonał skutecznego rozdzielenia mocy EIRP anten w każdym sektorze.  Niestety postawione mi zarzuty są nie do odkodowania albowiem nie wiadomo nawet na czym polegało zniesławienie jeżeli Sędzia złamał prawo i to wielokrotnie. Powyższe też obrazuje, iż obywatel  musi złożyć prywatny akt oskarżenia jeżeli chodzi o przestępstwo z art 212 par 1 oraz 2 kodeksu karnego a Sędzia nawet ja złamie prawo nie musi  (y wynajmuje Prokuratora, którym może bez problemu manipulować zgodnie z poglądem nie zawsze wykształcenie dorównuje inteligencji).

Asesor Rudnicka Prok zaw IV 2019

Poznań Sędziowie śledztwo 2019

Poznań Sąd Rejonowy 26.02.2019

Radomsko Łodź Sąd karny XI 2018