Klient

Węgrów

Temat

Strona w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę stacji bazowej

Skład sędziowski

Anna Łuczaj, Jolanta Rudnicka, Jerzy Stankowski

Jeden z najbardziej profesjonalnych wyroków odnośnie określenia stron w postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Wyrok obrazuje nam bardzo profesjonalne podejście do tematu i zrozumienie istoty sprawy gdzie, spółka próbuje manipulować danymi technicznymi bez uwzględnienia superpozycji (kumulacji) oraz maksymalnych tiltów.