Klient

Miedźno

Temat

Postępowanie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skład sędziowski

Andrzej Jurkiewicz, Małgorzata Masternak-Kubiak, Leszek Kiermaszek

Wyrok pokazujący nam że dla Sędziów inteligentnych i zdolnych do logicznego rozumowania na bardzo wysokim poziomie zawiłości techniczne nie sprawiają trudności. Takie podejście utrudnia pełnomocnikom spółki P 4 możliwość manipulacji kosztem zdrowia oraz życia ludzkiego. NSA potwierdza, że sumaryczna moc EIRP anteny na danym sektorze ma znaczenie przy kwalifikacji inwestycji oraz że przez miejsca dostępne dla ludności należy rozumieć miejsca nie tylko aktualnie zabudowane ale również możliwe do zabudowy.