Klient

Brodnica

Temat

Strona w sprawie decyzji o pozwolenia na użytkowanie.

Skład sędziowski

Rafał Wolnik, Elżbieta Kremer, Paweł Miładowski

Brodnica wyrok nsa 09.12.2014 – wyrok potwierdzający, że stroną w sprawie o wydanie pozwolenia na użytkowanie jest nie tylko inwestor w określonym przypadku. Czyli w istocie art 59 ust 7 ustawy prawo budowlane nie zawsze ma zastosowanie.