Brodnica ProkGeneralna30.120215– Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie Janusz Biewald świadomie i celowo tuszuje przestępstwo złożenia fałszywych zeznań.

Zielona Góra ProkI2016 – Prokuratura uznała, że urzędnik Urzędu Miasta Zielona Góry mógł popełnić przestępstwo zwalniając inwestora z obligatoryjnego obowiązku uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.