O nas

Stowarzyszenie "Prawo do życia" zajmuje się czuwaniem nad przestrzeganiem prawa przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowych oraz zbieraniem dowodów na ich szkodliwość. Ujawniamy i upubliczniamy patologie, które występują w organach administracji publicznej oraz sądach, a w szczególności w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo prezes stowarzyszenie zajmuje się sprawami z zakresu prawa budowlanego oraz innych ustaw, posiadając predyspozycje oraz stosowną wiedzę merytoryczną.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dziedziny prawa

Najnowsze publikacje

Na razie w języki angielskim dokumenty potwierdzające, iż negatywne skutki działania pól elektromagnetycznych to rzeczywistość a nie fantastyka. Electromagnetic Pollution_Krakow_23 Sept 2019 PRI BANDARA FINAL KRAKOW 19 FINAL Stella

Czytaj więcej

Spółka P 4 i jej przekręty

W niniejszym dziale możecie zobaczyć jak spółka oszukuje organy występując o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę oraz użytkowanie  dla minimalnych mocy EIRP anten a następnie natychmiast zwiększa je kilkakrotnie. Ta przestępcza działalność jest akceptowana przez Premiera Mateusza Morawieckiego (prawdopodobna korupcja). Brodnica Karbowo dok VIII 2019 Police St zgłosz IV […]

Czytaj więcej

Kara z tytułu nielegalnego użytkowania

Perfekcyjny wyrok NSA z dnia 18.06.2019 roku mogący kosztować firmy telekomunikacyjne dziesiątki milionów złotych. Sławków kara NSA 18.06.2019

Czytaj więcej

Pani Wanda Buk- Wiceminister w Ministerstwie Cyfryzacji

Pani Minister Wanda Buk wiedząc o masowych przekrętach spółek telekomunikacyjnych, o czerpaniu przez nich korzyści majątkowej z video streamingu treści pornograficznych albowiem polskie dzieci za pośrednictwem komórek  najczęściej wchodzą na strony zakazane, o możliwości występowania masowych chorób przy stacjach bazowych jest to możliwej w grupie roboczej idzie im na rękę. Niestety trzeba jej przyznać, że […]

Czytaj więcej

Konto stowarzyszenia

ING 27 1050 1344 1000 0023 1022 6788 z siedzibą w Rzeszowie ulica Strażacka 2 b 35-312 Rzeszów.   W imieniu stowarzyszenia proszę o wsparcie w formie darowizny, każda kwota przyda się na działalność.

Czytaj więcej

Premier Mateusz Morawiecki i jego największy sukces.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania                                                      Rybnik 22.05.2019 Elektroskażeniom „Prawo do Życia” Z siedzibą w Rzeszowie Adres koresp.: Ul. Bracka 16 A 44-251 Rybnik   Sz. Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3   Dotyczy jednego z największych sukcesów Prawa i Sprawiedliwości tym samym Prezesa Jarosława Kaczyńskiego (polskie dzieci najczęściej w Europie wchodzą na […]

Czytaj więcej

Ministerstwo Cyfryzacji- biała księga.

W tym dziale poniżej zamieszczam pytania skierowane do Ministerstwa Cyfryzacji albowiem biała księga to jeden z największych przekrętów mających umożliwić wprowadzenie technologii  5 oraz zmianę dopuszczalnej normy. Z opracowania białej księgi celowo i świadomie wykluczono Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego z Łodzi po to aby jej autorami byli osoby z instytucji powiązanych z firmami […]

Czytaj więcej

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Organ ten cieszy się fatalną opinią albowiem poziom merytoryczno-prawny pracowników osiągnął dno. Organ ten soi po stronie inwestorów nie z powodu korupcji lecz braku podstawowej wiedzy oraz negatywnego nastawienia w stosunku do obywateli Polski. Pracownicy organu w tym prawnicy potwierdzają zasadę, że wykształcenie nie zawsze odpowiada poziomowi inteligencji. Postaram się udowodnić swoje stanowisko na podstawie […]

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pola elektromagnetycznego emitowanego przez  telefon z glejakiem. Ministerstwo Zdrowia glejak IV 2019

Czytaj więcej

Wanda Buk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

W niniejszej sprawie szokuje okoliczność do czego są zdolni pracownicy MC aby zatuszować proceder obejścia przepisów prawa pomimo ze wiedzą, iż 2 lata temu podjęto podobną nieskuteczną próbę. Opis w piśmie. Ministerstwo Cyfryzacji zaw I 2019 Poniżej przykładowe linki do wyroków opisujące przestępczy proceder obejścia przepisów prawa, który akceptuje Ministerstwo Cyfryzacji. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BE81D5EA11 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8B4D654A90   W […]

Czytaj więcej

Uwagi do projektu Ministerstwa Cyfryzacji

Poniżej zastrzeżenia do projektu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Stowarzyszenia Nasze Bielany. Uwagi do projektu ustawy UD172_Stowarzyszenie Nasze Bielany (1) pismo Kongresmena USA_20181203 PL  

Czytaj więcej

Video linki

Poniżej zamieszczone linki obrazują w małym stopniu to co się dzieje nie tylko w Polsce.

Czytaj więcej

Najnowsze badania potwierdzają związek pól e-m z rakiem.

W świetle planowych zmian przez  pracowników Ministerstwa Cyfryzacji działających w imieniu firm telekomunikacyjnych należy podkreślić, iż największe dotychczas i najdroższe badania epidemiologiczne na zwierzętach potwierdzają związek chorób nowotworowych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Niestety Państwowy Instytut Łączności w Warszawie kierowany przez osobę powiązaną z firmami telekomunikacyjnymi czyli dr inż Jerzego Żurka twierdzi inaczej. Ponadto potwierdza się […]

Czytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie-czemu kłamią

W tym miejscu trzeba upublicznić wyrok z dnia 01.10.2018 roku, w którym 3 osoby (Sędziowie) popełnili przestępstwo fałszu intelektualnego (korupcja czy działanie w stanie zniesionej poczytalności).  Pani Jolanta Augustyniak-Pęczkowska , Karolina Kisielewicz, Wojciech Sawczuk nie zasługują na miano nazywania ich Sędziami lecz przestępcami bez honoru i godności. VII SA Wa 1623 18 wyrok z uzasad […]

Czytaj więcej

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Na wstępie trzeba wskazać iż dr inż. Jerzy Żurek dyrektur instytutu to osoba powiązana z firmami  telekomunikacyjnymi czyli nie powinien nigdy pełnić takiej funkcji w państwowym instytucie. Program konferencji winien wyglądać tak. Zaznaczyłem na czarno bo to pseudo konferencja zorganizowana przez człowieka reprezentacyjnego telekomunikacyjne firmy.     Konferencja „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia […]

Czytaj więcej

Wyroki NSA potwierdzające przestępstwa firm telekomunikacyjnych

W tym dziale ponieważ przyszła na to pora należy  w końcu upublicznić gigantyczną skale popełnienia przestępstw z art 90 ustawy prawo budowlane przez telekomunikacyjne spółki, Spółkom grozą gigantyczne kary z tytułu z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów oraz opłaty legalizacyjne i na dodatek sprawy karne. W takiej sytuacji jest wielce prawdopodobne, że w najbliższym czasie może […]

Czytaj więcej

Najnowsze wyroki

W tym dziale wstawię część najnowszych wyroków ze spraw gdzie uczestniczyłem (pisałem skargę lub skargę kasacyjną). Wyrok NSA kompromitujący Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz WSA w Warszawie. Warszawa dorodna NSA 22.06.2018 Wyrok NSA kompromitujący SKO w Pszczynie oraz Urząd Miasta Pszczyny. Pszczyna NSA wyrok 22.06.2018 Wyrok kompromitujący WSA w Poznaniu. Cienin NSA 21.06.2018 […]

Czytaj więcej

Norbert Książek- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego- Polski kandydant do Nagrody Nobla ?

Norbert Książek wraz z pracownikami wraz z pracownikami departamentu orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej kwestionuje zjawisko kumulacji pola elektromagnetycznego co sugeruje, iż cierpi on na poważne zaburzenia albowiem w organie nie przeprowadzono żadnych badań, które udowodniły by tą tezę. Pracownicy DOA uważają się za mądrych pomimo, że są inteligentnie organiczni co udowodnię poniżej stosownym orzecznictwem. Pan Książek […]

Czytaj więcej

Elektronadwrażliwi uchodźcy

W załączeniu niestety prawdziwe losy ludzi niszczonych przez ludzką chciwość, brak poszanowania życia, Elektronadwrażliwi_uciekinierzy_3

Czytaj więcej

Przegląd badań na świecie.

W załączeniu dokument gdzie od strony 74 opisuje się skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych. Program-ochrony-środowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-PEM-dla-miasta-Krakowa-na-lata-2018-2022

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia-ignoruje ludzkie życie

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że nie istnieją na świecie badania, które wykluczałby możliwość uznania, iż Polacy nie są aktualnie zabijani przez telekomunikacyjne firmy notorycznie łamiące prawo. Ministerstwo Zdrowia 08.08.2018 W piśmie, które znajduje się poniżej szokujący obraz funkcjonowania Ministerstwa, które posłuje się ogólnikami i powołuje na badania, które nie istnieją. Ignoruje się nawet stanowisko Pani Profesor […]

Czytaj więcej

Czy można wygrać z telefonią komórkową

Odpowiedź jest prosta tak tylko pod warunkiem posiadania wiedzy technicznej oraz prawnej ponieważ  praktycznie w każdym postępowaniu trzeba podważyć dokumentację techniczną operatora oraz zwalczać jego interpretację prawną. Niestety na gruncie prawa karnego oraz cywilnego jest problem albowiem nikt w Polsce nie chce wystawić opinii na potrzeby sądu lub Prokuratury. Dodatkowo nawet Premier nie jest zainteresowany […]

Czytaj więcej

Kontakt oraz konto stowarzyszenia

ING 27 1050 1344 1000 0023 1022 6788 z siedzibą w Rzeszowie ulica Strażacka 2 b 35-312 Rzeszów. Ogólna klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych […]

Czytaj więcej

Najnowsze badania

Wczoraj na konferencji prasowej we Włoszech przedstawiono wyniki największych na świecie badań in vivo dotyczących wpływu PEM od SBTK (tzw. dalekiego pola) Wyniki potwierdziły wpływ PEM na rozwój nowotworów, jak również zmian nienowotworowych w obrębie mózgu i serca oraz wpływ na rozwój płodu.  World’s Largest Animal Study on Cell Tower Radiation Confirms Cancer Link

Czytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie -największy przekręt w historii

W niniejszym dziale chce opisać jednej z największych przekrętów w sądownictwie gdzie 3 pseudo-Sędziów Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak, Sędziowie Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj,, Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.) dokonali zamachu na demokratyczny ustrój państwa polskiego znosząc w stosunku do bogatego inwestora obowiązek podporządkowania się najważniejszemu przepisowi w procesie budowlanym tj;art 29 ust 3 ustawy […]

Czytaj więcej

Dowody badania

Marta Patena-radna z Krakowa robiącą bardzo dużo nie tylko dla mieszkańców Krakowa lecz i całej Polski. KPL_17_2017_RMK_predruk2_MPatena Objawy i zagrożenia Elektrosmog jest niewyczuwalny przez zmysły człowieka. Nie widzimy go, więc wydaje nam się, że problem nie istnieje – twierdzi prof. Dominique Belpomme, onkolog kliniczny z paryskiego Uniwersytetu Rene Descartesa. Światowa Organizacja Zdrowia zalicza energię elektromagnetyczną […]

Czytaj więcej

Skandal w NSA w Warszawie

Pani Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska nie jest zainteresowana tym, że 3 Sędziów popełniło przestępstwo lecz tym że biedaków znieważyłem. V Inf S 041-228-17 W niniejszej sprawie bezspornym jest,  iż Jakub Zieliński dopuścił się przestępstwa tym bardziej, że Sędzia Andrzej Gliniecki nie podziela tego poglądu, który w istocie podpisał a został wprowadzony w błąd. NSA II […]

Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny wyroki

W tym dziale stopniowo (jest ich bardzo dużo) opisze wyroki zasługujące na upublicznienie. Wyrok NSA potwierdzający, iż zmiana parametrów technicznych obiektu nie jest zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę- wyrok potwierdza, iż telekomunikacyjni przestępcy ignorują obowiązujący system prawny. Opole NSA wyrok 19.01.2018 Wyrok NSA z dnia 07.09.2017 roku dotyczący sposobu kwalifikacji przedsięwzięcia. […]

Czytaj więcej

WSA Kraków Łódź Gliwice

Pismo skierowane do Prezesa WSA w Łodzi w sprawie fatalnego poziomo orzecznictwa. Łódź WSAI2017 Profesjonalny wyrok WSA w Gliwicach dotyczący rozbudowy istniejącej stacji bazowej. Jastrzębie WSA 09.12.2016 Bardzo profesjonalny wyrok WSA w Krakowie potwierdzający, że stacja bazowa planowana do budowy  na dachu w obowiązującym stanie prawnym jest ciągle obiektem budowlanym. Kraków WSA 17-11-2016 W tym […]

Czytaj więcej

Prokuratura Rejonowa w Polsce

W niniejszym dziele jako osoba mogąca uznawać się z geniusza postaram się udowodnić, że Prokuratorzy Prokuratur Rejonowych to intelektualny obraz dna i upadku. Niestety wbrew twierdzeniem Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro nie doszło do usprawnienia działalności Prokuratur Rejonowych. W dalszym ciągu matactwo, niekompetencja wiodą prym w tej najsłabszej intelektualnie grupie zawodowej. Prokurator Prokuratury Rejonowej osoba, […]

Czytaj więcej

WSA Bydgoszcz

W dniu 16.11.2016 roku w WSA w Bydgoszczy doszło do działań wymierzonych przeciwko ustawodawcy albowiem 3 Sędziów odmówiło się podporządkowania woli narodu uznając, że są ponad nim. Sędziowie nie mają żadnych szans aby prawnie uzasadnić swoje stanowiska o czym wszyscy się przekonają po sporządzeniu uzasadnienia wyroku. Poniżej stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budowncitwa oraz wyjaśnienia z […]

Czytaj więcej

Linie energetyczne

Jedyną możliwości obrony z powodu uzasadnionego podejrzenia, że inwestor skorumpował niektórych Sędziów NSA oraz WSA w Warszawie jest siłowa walka, której stawką jest życie.. Dla linii pracuje Pan Marek Szuba (potwierdza możliwość wystąpienia białaczki w pobliżu inwestycji) oraz inni rzekomi specjaliści opłacani przez inwestora zdolni podpisać każdy wyrok na mieszkańców. szuba Wkrótce dalszy ciąg wraz […]

Czytaj więcej

Zbigniew Gelzok geniusza historia prawdziwa

Na wstępie wyjaśnię dlaczego uważam się ze geniusza-Sawanta. Mam bardzo wysokie IQ, fenomenalną pamieć, logikę na poziomie nieosiągalnym dla większości ludzi, piszę projekt skarg kasacyjnych, apelacji pomimo braku prawniczego wykształcenia. Pokonuje w sądach telekomunikacyjne giganty, urzędników rożnych urzędów. Jestem w stanie podjąć polemikę prawną z każdym niezależnie od dziedziny i stopnia naukowego tych osób. Nabyte […]

Czytaj więcej

Apel Prezydenta Krakowa

Prezydenta Krakowa 29.03.2016 – Prezydenta Krakowa apeluje o ochronę dzieci, których między innymi spółka P 4 przez nielegalną stację zabija-sportowcy i aktorzy reklamują ten przestępczy podmiot gospodarczy notorycznie fałszujący dokumentację techniczną.

Czytaj więcej

Najnowsze wyroki

Ostrołeka WSA09.03.2016 – bardzo profesjonalny wyrok WSA w Warszawie potwierdzający konieczność sumowania mocy EIRP na danym sektorze. Rozgarty WSA01.03.2016 – jeden z najlepiej uzasadnionych wyroków w historii odnoszący się do postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pokaz inteligencji oraz zdolności do logicznej oceny przepisów Sędziów WSA w Bydgoszczy-Joanna Brzezińska, Anna Klotz, Grzegorz Saniewski. Pszczyna WSArozb16.03.2016 – profesjonalny […]

Czytaj więcej

Dowody-opinie lekarskie

Cell Tower Studies-Final Cell Phone Studies-Final – najnowsze publikacje naukowe-zbiór. Kraków Krowoderskich Zuchów wykaz – Główny Inspektor Sanitarny (prawdopodobnie skorumpowany) zignorował ludzkie życie chroniąc interesy bogatego przestępcy telekomunikacyjnego. Brodnica Mrozowska zaświadczenia – dowód potwierdzający, że już kilkanaście lat temu lekarze potwierdzali nadwrażliwość elektromagnetyczną. Opinia lekarska – jednoznaczny dowód potwierdzający szkodliwość pola elektromagnetycznego. Pani Bożena Leszkowicz udzieli wszelkich informacji na temat […]

Czytaj więcej

Do Prezydenta

Interwencja ws specustawy do Prezydenta RP – pismo da odpowiedź czy Prezydenta Andrzeja Dudy interesują sprawy Polaków czy też jest figurantem wykonującym polecenia innych.

Czytaj więcej

Komentarze wyroków

Uchwała obiekt III2016 – wniosek do Prezesa NSA wraz z komentarzem absurdalnego, niedorzecznego wyroku NSA z dnia 28.01.2016 roku sporządzonego przez Sędziego Zdzisława Kostkę, który mógł działać na zlecenie. Bukowno Premier II2016 Bukowno WSA 04.09.2015 Bukowno WSA 12.01.2016 – bezgraniczny obraz głupoty i niekompetencji Sędziego WSA w Warszawie wydział VII Mirosławy Kowalskiej. Ponadto istnieje podejrzenie ustawiania wyroków w tym […]

Czytaj więcej

Prawo budowlane

W zakresie dotyczącym ustawy „Prawo budowlane” zajmujemy się kontrolą realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę. Likwidujemy skutki powstania inwestycji w ramach samowoli budowlanej oraz sytuacji, w której organ administracji budowlanej przyjął zgłoszenie, zamiast prowadzić postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Doprowadzamy samowolę budowlaną do zgodności z prawem, a w szczególności z przepisami ochrony […]

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Zakres działań związanych z ustawą kodeks postępowania administracyjnego dotyczy w szczególności kontroli wydawanych decyzji administracyjnych pod względem ich zgodności z art. 7, 8, 9, 77 § 1, 107 § 1, 107 § 3. Ponadto wyjaśniamy urzędnikom, jak wygląda procedura wznowieniowa oraz stwierdzenia nieważności. Pod zakres wchodzi procedura związana ze zmianą lub uchyleniem decyzji w trybie […]

Czytaj więcej

Prawo ochrony środowiska

Obszar związany z ustawą prawo ochrony środowiska jest bardzo trudny, ponieważ wymaga gruntownej wiedzy specjalistycznej, którą posiada prezes stowarzyszenia Zbigniew Gelzok, co już wielokrotnie udowodnił w całej Polsce. Ujawniamy nieprawidłowości podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej, gdzie urzędnicy nawet nie potrafią powiedzieć, co w danej chwili zmierzyli. Dążymy do wykonania […]

Czytaj więcej

Wyroki

W dziale tym zamieszczone jest orzecznictwo sądów administracyjnych w Polsce, a w szczególności orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto zamieszcza się stanowiska prezesa NSA, prof. Romana Hausera oraz inne tego typu wyroki, związane z tematem, o którym mowa powyżej. Orzeczenia mają pokazać, jak sędziowie profesjonalnie podchodzą do tematyki związanej z budową i użytkowaniem stacji bazowej telefonii […]

Czytaj więcej

Pisma, badania, publikacje

Dział ten zawiera pisma, które są skierowane, m.in. do najwyższych organów państwa polskiego, jako zwracające uwagę na występującą patologię w organach administracji publicznej. Niektóre pisma są bezpardonowym ujawnianiem przekrętów, do których w szczególności dochodzi w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, a za które odpowiedzialność osobistą ponosi Pan Robert Dziwiński (GINB). W dziale tym również opisywane są […]

Czytaj więcej

Stowarzyszenie w liczbach

0 Liczba skutecznych skarg kasacyjnych
0
Liczba uchylonych decyzji
0
Liczba skutecznych odwołań od postanowień prokuratury
0
Procent wygranych spraw

Blog

Sawant-dar czy przekleństwo

BYĆ GENIUSZEM Możliwość ustalenia obszaru odpowiedzialnego na niezwykłe talenty sawantów zrodziło oczywiste pytanie: czy istnieje metoda, która pozwala na sztuczne wywołanie takich efektów, bez jednoczesnego uszkadzania lewej półkuli mózgu? Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bowiem już na początku lat 90. wykonano serię doświadczeń z polem magnetycznym, gdzie przy zastosowaniu przezczaszkowej powtarzalnej stymulacji magnetycznej […]

Wejdź na bloga

Kontakt

Adres: Strażacka 12B, 35-312 Rzeszów
Telefon: +48 605 654 070

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości