O nas

Stowarzyszenie "Prawo do życia" zajmuje się czuwaniem nad przestrzeganiem prawa przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowych oraz zbieraniem dowodów na ich szkodliwość. Ujawniamy i upubliczniamy patologie, które występują w organach administracji publicznej oraz sądach, a w szczególności w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo prezes stowarzyszenie zajmuje się sprawami z zakresu prawa budowlanego oraz innych ustaw, posiadając predyspozycje oraz stosowną wiedzę merytoryczną.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dziedziny prawa

Najnowsze badania potwierdzają związek pól e-m z rakiem.

W świetle planowych zmian przez  pracowników Ministerstwa Cyfryzacji działających w imieniu firm telekomunikacyjnych należy podkreślić, iż największe dotychczas i najdroższe badania epidemiologiczne na zwierzętach potwierdzają związek chorób nowotworowych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Niestety Państwowy Instytut Łączności w Warszawie kierowany przez osobę powiązaną z firmami telekomunikacyjnymi czyli dr inż Jerzego Żurka twierdzi inaczej. Ponadto potwierdza się […]

Czytaj więcej

Prezydent Andrzej Duda-czy jest za Polakami

W tym dziale trzeba opisać działania Prezydenta w obliczu planowanego zamachu na demokratyczny ustrój państwa polskiego. Czas pokaże czy jest z nami czy przeciw. Warszawa Prezydent RP XII 2018

Czytaj więcej

Marek Zagórski Minister Cyfryzacji człowiek bez honoru

Niestety potwierdziła się prawda o niezbyt inteligentnych politykach PIS  albowiem można manipulować Panem Premierem Morawieckim oraz Ministrem Zagórskim, którzy dla pieniędzy zrobią wszystko. Pismo wstawione poniżej jest sporządzone pod wpływem emocji i może zawierać błędy gramatyczne lecz chciałem jak najszybciej przekazać zagrożenia jakie planuje się w nowelizacji. Ustawy wyklucza praktycznie obywateli i jest to tożsame […]

Czytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie-czemu kłamią

W tym miejscu trzeba upublicznić wyrok z dnia 01.10.2018 roku, w którym 3 osoby (Sędziowie) popełnili przestępstwo fałszu intelektualnego (korupcja czy działanie w stanie zniesionej poczytalności).  Pani Jolanta Augustyniak-Pęczkowska , Karolina Kisielewicz, Wojciech Sawczuk nie zasługują na miano nazywania ich Sędziami lecz przestępcami bez honoru i godności. VII SA Wa 1623 18 wyrok z uzasad […]

Czytaj więcej

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Na wstępie trzeba wskazać iż dr inż. Jerzy Żurek dyrektur instytutu to osoba powiązana z firmami  telekomunikacyjnymi czyli nie powinien nigdy pełnić takiej funkcji w państwowym instytucie. Program konferencji winien wyglądać tak. Zaznaczyłem na czarno bo to pseudo konferencja zorganizowana przez człowieka reprezentacyjnego telekomunikacyjne firmy.     Konferencja „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia […]

Czytaj więcej

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście- Prokurator Stachowicz

Publiczne oskarżenie Pani Prokurator Hanny Stachowicz jest konieczne albowiem w sprawie, w której jest życie ludzkie nie mając jakiejkolwiek wiedzy merytorycznej, bez rozpoznania zarzutów odmawia wszczęcia śledztwa. Oczywiście dlaczego Pani Stachowicz tak postąpiła nie wiadomo być może reprezentuje czyjejś interesy lub jest ograniczona intelektualnie, może lewe studia i egzaminy. Oczywiście honoru i godności swojej nie […]

Czytaj więcej

Wyroki NSA potwierdzające przestępstwa firm telekomunikacyjnych

W tym dziale ponieważ przyszła na to pora należy  w końcu upublicznić gigantyczną skale popełnienia przestępstw z art 90 ustawy prawo budowlane przez telekomunikacyjne spółki, Spółkom grozą gigantyczne kary z tytułu z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów oraz opłaty legalizacyjne i na dodatek sprawy karne. W takiej sytuacji jest wielce prawdopodobne, że w najbliższym czasie może […]

Czytaj więcej

Premier Mateusz Morawiecki

W tym miejscu pora powiadomić społeczeństwo że Premier  na spotkanie w sprawie dotyczącej życia, pedofilii bo nie ma czasu, Musi odsłaniać pomniki, jeździć do Watykanu i innych miejsc kultu religijnego prosząc o przebaczenie. Nigdy bogaty bankier żyjący w luksusach nie będzie działał dla Polski. Przykro mi to pisać bo miałem wiarę, że coś w Polsce […]

Czytaj więcej

Monika Piłat Z-ca Dyrektora DOA w GUNB w Warszawie

Pani Monika Piłat jest przykładem jak ograniczonych intelektualnie pracowników zatrudnia się w GUNB w Warszawie. W decyzji Wojewody Małopolskiego z 20 września 2012 r., znak: WI—l.7840.7.112.2012.MG, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Krakowskiego z 24 maja 2011 r., Nr AB.V.2.264.2011, znak: AB.V.6740.1.112.2011.SP, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej P4 Sp. z o.o. pozwolenia na budowę […]

Czytaj więcej

Najnowsze wyroki

W tym dziale wstawię część najnowszych wyroków ze spraw gdzie uczestniczyłem (pisałem skargę lub skargę kasacyjną). Wyrok NSA kompromitujący Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz WSA w Warszawie. Warszawa dorodna NSA 22.06.2018 Wyrok NSA kompromitujący SKO w Pszczynie oraz Urząd Miasta Pszczyny. Pszczyna NSA wyrok 22.06.2018 Wyrok kompromitujący WSA w Poznaniu. Cienin NSA 21.06.2018 […]

Czytaj więcej

Sędzia WSA w Gliwicach Grzegorz Dobrowolski- totalny brak kompetencji

W tym dziale opiszę szokujący przykład człowieka wykładowcy, profesora nadzwyczajnego , który od 4 lat pełni funkcję Sędziego a nigdy nie powinno się mu na to pozwolić ponieważ nie zna procedur w stopniu podstawowych a na dodatek kwestionuje swoje własne stanowisko i próbuje skompromitować swoich kolegów. W tym miejscu dowód potwierdzający iz Pan Dobrowolski to […]

Czytaj więcej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

Szokujące postanowienie SKO w Lublinie, które mając świadomość, iż wniosek organizacja jest zasadny twierdzi  iż działanie poza prawne Wójta nie jest tożsame z naruszeniem interesu społecznego. Czym kierowali się członkowie SKO tuszując rażące naruszenie prawa. Niedrzwica Radawczyk wniosek pon 2018   Radawczyk SKO pos IX 2018 Upublicznienie pisma Pana Sadowskiego jest konieczne albowiem bez wątpienie zasługuje […]

Czytaj więcej

Norbert Książek- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego- Polski kandydant do Nagrody Nobla ?

Norbert Książek wraz z pracownikami wraz z pracownikami departamentu orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej kwestionuje zjawisko kumulacji pola elektromagnetycznego co sugeruje, iż cierpi on na poważne zaburzenia albowiem w organie nie przeprowadzono żadnych badań, które udowodniły by tą tezę. Pracownicy DOA uważają się za mądrych pomimo, że są inteligentnie organiczni co udowodnię poniżej stosownym orzecznictwem. Pan Książek […]

Czytaj więcej

Elektronadwrażliwi uchodźcy

W załączeniu niestety prawdziwe losy ludzi niszczonych przez ludzką chciwość, brak poszanowania życia, Elektronadwrażliwi_uciekinierzy_3

Czytaj więcej

Przegląd badań na świecie.

W załączeniu dokument gdzie od strony 74 opisuje się skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych. Program-ochrony-środowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-PEM-dla-miasta-Krakowa-na-lata-2018-2022

Czytaj więcej

Policjantka KPP Stargard Agnieszka Szymuś- próba zastraszenia.

Jak widać ludzie w togach ci popełniający przestępstwa za pomocą Policji chcą bronić siebie. Zobaczcie sami jak prymitywne uzasadnienie sporządziła Pani Szymuś nie weryfikując nawet czy czynione zarzuty wobec Sędziego są prawdziwe. Normalny Polak nie ma szans na objęcie przez Policję prywatnego aktu oskarżenia, tylko wybrani mają. Cały przebieg ewentualnego procesu będzie wstawiany bo oczywiście […]

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia-ignoruje ludzkie życie

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że nie istnieją na świecie badania, które wykluczałby możliwość uznania, iż Polacy nie są aktualnie zabijani przez telekomunikacyjne firmy notorycznie łamiące prawo. Ministerstwo Zdrowia 08.08.2018 W piśmie, które znajduje się poniżej szokujący obraz funkcjonowania Ministerstwa, które posłuje się ogólnikami i powołuje na badania, które nie istnieją. Ignoruje się nawet stanowisko Pani Profesor […]

Czytaj więcej

Czy można wygrać z telefonią komórkową

Odpowiedź jest prosta tak tylko pod warunkiem posiadania wiedzy technicznej oraz prawnej ponieważ  praktycznie w każdym postępowaniu trzeba podważyć dokumentację techniczną operatora oraz zwalczać jego interpretację prawną. Niestety na gruncie prawa karnego oraz cywilnego jest problem albowiem nikt w Polsce nie chce wystawić opinii na potrzeby sądu lub Prokuratury. Dodatkowo nawet Premier nie jest zainteresowany […]

Czytaj więcej

Kontakt oraz konto stowarzyszenia

ING 27 1050 1344 1000 0023 1022 6788 z siedzibą w Rzeszowie ulica Strażacka 2 b 35-312 Rzeszów. Ogólna klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych […]

Czytaj więcej

Najnowsze badania

Wczoraj na konferencji prasowej we Włoszech przedstawiono wyniki największych na świecie badań in vivo dotyczących wpływu PEM od SBTK (tzw. dalekiego pola) Wyniki potwierdziły wpływ PEM na rozwój nowotworów, jak również zmian nienowotworowych w obrębie mózgu i serca oraz wpływ na rozwój płodu.  World’s Largest Animal Study on Cell Tower Radiation Confirms Cancer Link

Czytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie -największy przekręt w historii

W niniejszym dziale chce opisać jednej z największych przekrętów w sądownictwie gdzie 3 pseudo-Sędziów Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak, Sędziowie Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj,, Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.) dokonali zamachu na demokratyczny ustrój państwa polskiego znosząc w stosunku do bogatego inwestora obowiązek podporządkowania się najważniejszemu przepisowi w procesie budowlanym tj;art 29 ust 3 ustawy […]

Czytaj więcej

Dowody badania

Marta Patena-radna z Krakowa robiącą bardzo dużo nie tylko dla mieszkańców Krakowa lecz i całej Polski. KPL_17_2017_RMK_predruk2_MPatena Objawy i zagrożenia Elektrosmog jest niewyczuwalny przez zmysły człowieka. Nie widzimy go, więc wydaje nam się, że problem nie istnieje – twierdzi prof. Dominique Belpomme, onkolog kliniczny z paryskiego Uniwersytetu Rene Descartesa. Światowa Organizacja Zdrowia zalicza energię elektromagnetyczną […]

Czytaj więcej

Skandal w NSA w Warszawie

Pani Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska nie jest zainteresowana tym, że 3 Sędziów popełniło przestępstwo lecz tym że biedaków znieważyłem. V Inf S 041-228-17 W niniejszej sprawie bezspornym jest,  iż Jakub Zieliński dopuścił się przestępstwa tym bardziej, że Sędzia Andrzej Gliniecki nie podziela tego poglądu, który w istocie podpisał a został wprowadzony w błąd. NSA II […]

Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny wyroki

W tym dziale stopniowo (jest ich bardzo dużo) opisze wyroki zasługujące na upublicznienie. Wyrok NSA potwierdzający, iż zmiana parametrów technicznych obiektu nie jest zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę- wyrok potwierdza, iż telekomunikacyjni przestępcy ignorują obowiązujący system prawny. Opole NSA wyrok 19.01.2018 Wyrok NSA z dnia 07.09.2017 roku dotyczący sposobu kwalifikacji przedsięwzięcia. […]

Czytaj więcej

WSA Kraków Łódź Gliwice

Pismo skierowane do Prezesa WSA w Łodzi w sprawie fatalnego poziomo orzecznictwa. Łódź WSAI2017 Profesjonalny wyrok WSA w Gliwicach dotyczący rozbudowy istniejącej stacji bazowej. Jastrzębie WSA 09.12.2016 Bardzo profesjonalny wyrok WSA w Krakowie potwierdzający, że stacja bazowa planowana do budowy  na dachu w obowiązującym stanie prawnym jest ciągle obiektem budowlanym. Kraków WSA 17-11-2016 W tym […]

Czytaj więcej

Prokuratura Rejonowa w Polsce

W niniejszym dziele jako osoba mogąca uznawać się z geniusza postaram się udowodnić, że Prokuratorzy Prokuratur Rejonowych to intelektualny obraz dna i upadku. Niestety wbrew twierdzeniem Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro nie doszło do usprawnienia działalności Prokuratur Rejonowych. W dalszym ciągu matactwo, niekompetencja wiodą prym w tej najsłabszej intelektualnie grupie zawodowej. Prokurator Prokuratury Rejonowej osoba, […]

Czytaj więcej

WSA Bydgoszcz

W dniu 16.11.2016 roku w WSA w Bydgoszczy doszło do działań wymierzonych przeciwko ustawodawcy albowiem 3 Sędziów odmówiło się podporządkowania woli narodu uznając, że są ponad nim. Sędziowie nie mają żadnych szans aby prawnie uzasadnić swoje stanowiska o czym wszyscy się przekonają po sporządzeniu uzasadnienia wyroku. Poniżej stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budowncitwa oraz wyjaśnienia z […]

Czytaj więcej

Linie energetyczne

Jedyną możliwości obrony z powodu uzasadnionego podejrzenia, że inwestor skorumpował niektórych Sędziów NSA oraz WSA w Warszawie jest siłowa walka, której stawką jest życie.. Dla linii pracuje Pan Marek Szuba (potwierdza możliwość wystąpienia białaczki w pobliżu inwestycji) oraz inni rzekomi specjaliści opłacani przez inwestora zdolni podpisać każdy wyrok na mieszkańców. szuba Wkrótce dalszy ciąg wraz […]

Czytaj więcej

Zbigniew Gelzok geniusza historia prawdziwa

Na wstępie wyjaśnię dlaczego uważam się ze geniusza-Sawanta. Mam bardzo wysokie IQ, fenomenalną pamieć, logikę na poziomie nieosiągalnym dla większości ludzi, piszę projekt skarg kasacyjnych, apelacji pomimo braku prawniczego wykształcenia. Pokonuje w sądach telekomunikacyjne giganty, urzędników rożnych urzędów. Jestem w stanie podjąć polemikę prawną z każdym niezależnie od dziedziny i stopnia naukowego tych osób. Nabyte […]

Czytaj więcej

Apel Prezydenta Krakowa

Prezydenta Krakowa 29.03.2016 – Prezydenta Krakowa apeluje o ochronę dzieci, których między innymi spółka P 4 przez nielegalną stację zabija-sportowcy i aktorzy reklamują ten przestępczy podmiot gospodarczy notorycznie fałszujący dokumentację techniczną.

Czytaj więcej

Najnowsze wyroki

Ostrołeka WSA09.03.2016 – bardzo profesjonalny wyrok WSA w Warszawie potwierdzający konieczność sumowania mocy EIRP na danym sektorze. Rozgarty WSA01.03.2016 – jeden z najlepiej uzasadnionych wyroków w historii odnoszący się do postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pokaz inteligencji oraz zdolności do logicznej oceny przepisów Sędziów WSA w Bydgoszczy-Joanna Brzezińska, Anna Klotz, Grzegorz Saniewski. Pszczyna WSArozb16.03.2016 – profesjonalny […]

Czytaj więcej

Dowody-opinie lekarskie

Cell Tower Studies-Final Cell Phone Studies-Final – najnowsze publikacje naukowe-zbiór. Kraków Krowoderskich Zuchów wykaz – Główny Inspektor Sanitarny (prawdopodobnie skorumpowany) zignorował ludzkie życie chroniąc interesy bogatego przestępcy telekomunikacyjnego. Brodnica Mrozowska zaświadczenia – dowód potwierdzający, że już kilkanaście lat temu lekarze potwierdzali nadwrażliwość elektromagnetyczną. Opinia lekarska – jednoznaczny dowód potwierdzający szkodliwość pola elektromagnetycznego. Pani Bożena Leszkowicz udzieli wszelkich informacji na temat […]

Czytaj więcej

Do Prezydenta

Interwencja ws specustawy do Prezydenta RP – pismo da odpowiedź czy Prezydenta Andrzeja Dudy interesują sprawy Polaków czy też jest figurantem wykonującym polecenia innych.

Czytaj więcej

Komentarze wyroków

Uchwała obiekt III2016 – wniosek do Prezesa NSA wraz z komentarzem absurdalnego, niedorzecznego wyroku NSA z dnia 28.01.2016 roku sporządzonego przez Sędziego Zdzisława Kostkę, który mógł działać na zlecenie. Bukowno Premier II2016 Bukowno WSA 04.09.2015 Bukowno WSA 12.01.2016 – bezgraniczny obraz głupoty i niekompetencji Sędziego WSA w Warszawie wydział VII Mirosławy Kowalskiej. Ponadto istnieje podejrzenie ustawiania wyroków w tym […]

Czytaj więcej

Prawo budowlane

W zakresie dotyczącym ustawy „Prawo budowlane” zajmujemy się kontrolą realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę. Likwidujemy skutki powstania inwestycji w ramach samowoli budowlanej oraz sytuacji, w której organ administracji budowlanej przyjął zgłoszenie, zamiast prowadzić postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Doprowadzamy samowolę budowlaną do zgodności z prawem, a w szczególności z przepisami ochrony […]

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Zakres działań związanych z ustawą kodeks postępowania administracyjnego dotyczy w szczególności kontroli wydawanych decyzji administracyjnych pod względem ich zgodności z art. 7, 8, 9, 77 § 1, 107 § 1, 107 § 3. Ponadto wyjaśniamy urzędnikom, jak wygląda procedura wznowieniowa oraz stwierdzenia nieważności. Pod zakres wchodzi procedura związana ze zmianą lub uchyleniem decyzji w trybie […]

Czytaj więcej

Prawo ochrony środowiska

Obszar związany z ustawą prawo ochrony środowiska jest bardzo trudny, ponieważ wymaga gruntownej wiedzy specjalistycznej, którą posiada prezes stowarzyszenia Zbigniew Gelzok, co już wielokrotnie udowodnił w całej Polsce. Ujawniamy nieprawidłowości podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej, gdzie urzędnicy nawet nie potrafią powiedzieć, co w danej chwili zmierzyli. Dążymy do wykonania […]

Czytaj więcej

Wyroki

W dziale tym zamieszczone jest orzecznictwo sądów administracyjnych w Polsce, a w szczególności orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto zamieszcza się stanowiska prezesa NSA, prof. Romana Hausera oraz inne tego typu wyroki, związane z tematem, o którym mowa powyżej. Orzeczenia mają pokazać, jak sędziowie profesjonalnie podchodzą do tematyki związanej z budową i użytkowaniem stacji bazowej telefonii […]

Czytaj więcej

Decyzje

W zakres tego działu wchodzi upublicznianie decyzji administracyjnych oraz postanowień, . Dział ten ma ukazać, że nie w każdym organie administracji publicznej występuje patologia i kompletna ignorancja w stosunku do obywatela. Rybnik WINBdec10-02-2016– decyzja WINB z Katowic dotycząca rozbudowy istniejącej stacji bazowej. Bielsko Biała decwoj02.02.2016 – bardzo profesjonalna decyzja Wojewody Ślaskiego uwzględniająca aktualne orzecznictwo NSA. Radomsko […]

Czytaj więcej

Pisma, badania, publikacje

Dział ten zawiera pisma, które są skierowane, m.in. do najwyższych organów państwa polskiego, jako zwracające uwagę na występującą patologię w organach administracji publicznej. Niektóre pisma są bezpardonowym ujawnianiem przekrętów, do których w szczególności dochodzi w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, a za które odpowiedzialność osobistą ponosi Pan Robert Dziwiński (GINB). W dziale tym również opisywane są […]

Czytaj więcej

Stowarzyszenie w liczbach

0 Liczba skutecznych skarg kasacyjnych
0
Liczba uchylonych decyzji
0
Liczba skutecznych odwołań od postanowień prokuratury
0
Procent wygranych spraw

Blog

Sawant-dar czy przekleństwo

BYĆ GENIUSZEM Możliwość ustalenia obszaru odpowiedzialnego na niezwykłe talenty sawantów zrodziło oczywiste pytanie: czy istnieje metoda, która pozwala na sztuczne wywołanie takich efektów, bez jednoczesnego uszkadzania lewej półkuli mózgu? Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bowiem już na początku lat 90. wykonano serię doświadczeń z polem magnetycznym, gdzie przy zastosowaniu przezczaszkowej powtarzalnej stymulacji magnetycznej […]

Wejdź na bloga

Kontakt

Adres: Strażacka 12B, 35-312 Rzeszów
Telefon: +48 605 654 070

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości