O nas

Stowarzyszenie "Prawo do życia" zajmuje się czuwaniem nad przestrzeganiem prawa przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowych oraz zbieraniem dowodów na ich szkodliwość. Ujawniamy i upubliczniamy patologie, które występują w organach administracji publicznej oraz sądach, a w szczególności w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo prezes stowarzyszenie zajmuje się sprawami z zakresu prawa budowlanego oraz innych ustaw, posiadając predyspozycje oraz stosowną wiedzę merytoryczną.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dziedziny prawa

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Waldemar Kraska- żenujący poziom

Pan Waldemar Kraska pisze do Senatorów, że niemieckie stowarzyszenie  zwane ICNIRP potwierdziło, że pole elektromagnetyczne jest bezpieczne dla osób starszych dzieci, kobiet w ciąży (instytucja ta nie prowadzi badań) lecz niestety nie może podać ani jednego badania. Dla Pan Kraski liczy się biznes a nie zdrowie życie ludzi.  Totalna kompromitacja. Kraska . Kraska VII 2022

Czytaj więcej

Rezolucja Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie podkreśla, że cytuje; W odniesieniu do skutków nietermicznych oddziaływania PEM, wobec niedostatecznie poznanych zależności skutek deterministyczny – ekspozycja, bądź wobec niedeterministycznego charakteru skutków oddziaływania PEM, w INIRC i ICNIRP nie opracowano limitów PEM dla ich ograniczania. Nasza Komisja z omówioną metodą określania limitów PEM w środowisku przebywania ludności […]

Czytaj więcej

5 G po co młodym ludziom, tego nawet Premier nie wie.

Poniżej przedstawiam odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów która  nie wie po co młodym ludziom i innym 5 G . Warszawa KPRM por III 2023 MM_Gelzok 85-2023_3034945_2523379cc259058-18f3-4b20-b209-88abfe7d9d01  

Czytaj więcej

Pan Jakub Kwiecień-Państwowy Instytut Łączności-kłamca czy ekspert?

Pracownik Państwowego Instytutu Łączności Pan Jakub Kwiecień nie jest lekarzem, naukowcem nigdy analizował tysięcy badań i pomimo tego się na nie powołuje. To pokazuje prawdziwy obraz instytutu oraz człowiek rozpowszechniającego fake newsy. Pan Jakub Kwiecień za to chętnie podróżuje z przedstawicielami spółki P 4.   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 1 pkt […]

Czytaj więcej

Demagog-ludzie bez kwalifikacji oraz wiedzy w zakresie p-m.

  Ministerstwo Zdrowia Ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) w związku z art. 61 ust 1 Konstytucji RP wnoszę o […]

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Turynie

Bardzo ważny i istotny wyrok opisujący prawdę na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego. Podważa ustalenia KPRM oraz MZ gdzie specjalistami są ludzie bez kwalifikacji za to powiązani z biznesem. U nas uznają ICNIRP, które badań nie prowadzi i jest niemiecką organizacją. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Turynie przetłumaczony na język Polski. Z wyroku dowiecie się o ICNIRP […]

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448) to było działanie zorganizowanej grupy w rozumieniu art. 258 par 1 kodeksu karnego.  O życiu i zdrowiu milionów Polaków zadecydował pracownik Ministerstwa Zdrowia Pan Wojciech Skweres autor rozporządzenia Pan Wojciech Skweres działając w […]

Czytaj więcej

Pole elektromagnetyczne a SARS-CoV-2

Promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR) dzieli pewne mechanizmy szkodliwości z SARS-CoV-2, które mogą działać synergistycznie z SARS-CoV-2 w celu promowania i przedłużania infekcji. Jak wyjaśniono poniżej: (1) PEM upośledza układ odpornościowy, co przyczyniłoby się do tego, że większa liczba osób zaraża się i umiera z powodu choroby [25-28]; (2) Wiadomo, że PEM zwiększa ilość wolnych […]

Czytaj więcej

Pole elektromagnetyczne a nowotwory-dowód istnienia związku.

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie wypowiedziało się przeciwko podniesieniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w oczekiwaniu na wyniki nowych prac dotyczących związku oddziaływania PEM z nowotworami i wyjaśniania przyczyn subiektywnych objawów związanych z PEM. Ponadto Profesor Alicja Chybicka onkolog dziecięcy stwierdził, że cytuje; Są badania naukowe, które bezsprzecznie udowadniają, że pole elektromagnetyczne ma wpływ […]

Czytaj więcej

Państwowy Instytut Badawczy-Instytut Łączności

Jak się okazuje główny ekspert PIB w Warszawie Pan Rafał Pawlak oszukuje samorządy oraz polskie społeczeństwo twierdząc że zwiększenie mocy stacji bazowej jest niemożliwe. Prawdopodobnie kłamstwo to ma na celu uniknięcie przez spółkę P 4 i nie tylko procesu legalizacji oraz uiszczenia bardzo wysokich opłat legalizacyjnych. Jaki związek z kłamstwem Pana Pawlaka ma współpracownik instytutu […]

Czytaj więcej

Wyroki dotyczące nielegalnej rozbudowy

Niestety pracownicy departamentu cyfryzacji w KPRM oraz Państwowego Instytut Łączności w Warszawie chronią firmy telekomunikacyjne i za wszystkim stoi Pan Premier Mateusz Morawiecki. W podobnej sprawie odnoszącej się do WINB w Poznaniu NSA II OSK 286/21 w wyroku z dnia 19.02.2021 roku podkreślił, że cytuje Błędne jest takie rozumienie art. 29 ust. 2 pkt 15 […]

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Halina Abramczyk

W związku z  zaleceniami Premiera Mateusza Morawieckiego trzeba upublicznić dokument, w którym opisywane jest wszystko o czym powinniśmy widzieć a czego nie powie wam Państwowy Instytut Łączności. Profesor Abramczyk

Czytaj więcej

Stanowisko organizacji w sprawie Kraśnika

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania                                                        Rybnik 29.09.2020 Elektroskażeniom „Prawo do Życia” Z siedziba w Rzeszowie Adres koresp.: Ul. Bracka 16 A 44-251 Rybnik   Sz. Pan Wojciech Wilk Burmistrz Kraśnika Radni Rady Miasta Kraśnika Ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik   Dotyczy rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji oraz Państwowego Instytutu Łączności na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych […]

Czytaj więcej

Gminy, Miasta, Powiaty

Coraz więcej powiatów, gmin, miast (a także placówek oświatowych) na terenie całego kraju na różne sposoby edukuje mieszkańców jak bezpieczniej korzystać z urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne. Oto niektóre z przykładów:   Powiaty: 1. http://powiat.hajnowka.pl/news/bezpieczenstwo/telefon-komorkowy-zagrozenie 2. http://www.policja.parczew.pl/art,675,deklaracja-z-nikozji-dotyczaca-pol-elektromagnetycznych-czestotliwosci-radiowych 3. http://powiatlubaczowski.pl/category/zdrowie/ 4. http://www.powiat-makowski.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=134&schemat=0&dzialy=134&akcja=artykul&artykul=5237 5. https://bip.powiatraciborski.pl/aktualnosci_ogloszenia/index/Deklaracja-z-Nikozji-Nicosia-Declaration-dotyczca-pl-elektromagnetycznych-czstotliwoci-radiowych/idn:658.html 6. https://www.proszowice.upow.gov.pl/aktualnosc-139-deklaracja_z_nikozji.html 7. http://spropczyce.pl/page/show/2545,deklaracja-z-nikozji-16-praktycznych-zasad-postepowania 8. https://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/komunikat-7.html 9. http://www.starostwo.hrubieszow.pl/news/1067/deklaracja-z-nikozji-16-praktycznych-zasad-pos.html 10. https://www.ryki.powiat.pl/aktualnosci/n,76848,jak-ograniczyc-wplyw-szkodliwych-pol-elektromagnetycznych.html 11. http://poe.powiat-sredzki.pl/PL/strona_glowna/0/481/Bezpieczne_korzystanie_z_bezprzewodowych_urzadzen_emitujacych_pola_elektromagnetyczne/ 12. http://www.powiat-brzeziny.pl/content/szkodliwo%C5%9B%C4%87-p%C3%B3l-elektromagnetycznych-informacja 13. http://powiat.bydgoski.pl/artykul/105/5118/bezpieczne-korzystanie-z-bezprzewodowych-urzadzen-emitujacych-pola-elektromagnetyczne   Gminy: 1. https://gminakosakowo.pl/ekologia/telefony-komorkowe-pod-lupa-czyli-o-szkodliwosci-sztucznych-pol-elektromagnetycznych-slow-kilka/ 2. http://bukowsko.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&menu=13&ref=1&schemat=&dzialy=13&akcja=artykul&artykul=1876 3. (powiat bieszczadzki) http://www.czarna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=14&dzialy=14&akcja=artykul&artykul=2210 4. https://www.grodek.pl/komunikaty/226-informacje-dla-mieszkancow-pola-elektromagnetyczne.html 5. (powiat […]

Czytaj więcej

Dokumenty 5 G

Poniżej dokumenty o których mowa w poście. Ministerstwo Środowiska 13.07.2019 Cypr IX 2020 Unia Europejska raport_5g 5 G raport uwagi_do_opinii2 https://osiem.videosejm.pl/poslowie/alicja-chybicka/post/posel-alicja-chybicka-oswiadczenie-z-dnia-30-sierpnia-2019-roku?fbclid=IwAR18aHlp5eXFA6IorWEyrz-0BOLHbKnt85MXN6h5udefGN-cTuZRk1OkNQY

Czytaj więcej

Super ważny wyrok

uzasadnienie Sądu Apelacyjnego

Czytaj więcej

Najnowsze publikacje

Na razie w języki angielskim dokumenty potwierdzające, iż negatywne skutki działania pól elektromagnetycznych to rzeczywistość a nie fantastyka. Electromagnetic Pollution_Krakow_23 Sept 2019 PRI BANDARA FINAL KRAKOW 19 FINAL Stella

Czytaj więcej

Spółka P 4 i jej przekręty

W niniejszym dziale możecie zobaczyć jak spółka oszukuje organy występując o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę oraz użytkowanie  dla minimalnych mocy EIRP anten a następnie natychmiast zwiększa je kilkakrotnie. Ta przestępcza działalność jest akceptowana przez Premiera Mateusza Morawieckiego (prawdopodobna korupcja). Brodnica Karbowo dok VIII 2019 Police St zgłosz IV […]

Czytaj więcej

Kara z tytułu nielegalnego użytkowania

Perfekcyjny wyrok NSA z dnia 18.06.2019 roku mogący kosztować firmy telekomunikacyjne dziesiątki milionów złotych. Sławków kara NSA 18.06.2019

Czytaj więcej

Konto stowarzyszenia

ING 27 1050 1344 1000 0023 1022 6788 z siedzibą w Rzeszowie ulica Strażacka 2 b 35-312 Rzeszów.   W imieniu stowarzyszenia proszę o wsparcie w formie darowizny, każda kwota przyda się na działalność.

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pola elektromagnetycznego emitowanego przez  telefon z glejakiem. Ministerstwo Zdrowia glejak IV 2019

Czytaj więcej

Uwagi do projektu Ministerstwa Cyfryzacji

Poniżej zastrzeżenia do projektu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Stowarzyszenia Nasze Bielany. Uwagi do projektu ustawy UD172_Stowarzyszenie Nasze Bielany (1) pismo Kongresmena USA_20181203 PL  

Czytaj więcej

Video linki

Poniżej zamieszczone linki obrazują w małym stopniu to co się dzieje nie tylko w Polsce.

Czytaj więcej

Najnowsze badania potwierdzają związek pól e-m z rakiem.

W świetle planowych zmian przez  pracowników Ministerstwa Cyfryzacji działających w imieniu firm telekomunikacyjnych należy podkreślić, iż największe dotychczas i najdroższe badania epidemiologiczne na zwierzętach potwierdzają związek chorób nowotworowych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Niestety Państwowy Instytut Łączności w Warszawie kierowany przez osobę powiązaną z firmami telekomunikacyjnymi czyli dr inż Jerzego Żurka twierdzi inaczej. Ponadto potwierdza się […]

Czytaj więcej

Wyroki NSA potwierdzające przestępstwa firm telekomunikacyjnych

W tym dziale ponieważ przyszła na to pora należy  w końcu upublicznić gigantyczną skale popełnienia przestępstw z art 90 ustawy prawo budowlane przez telekomunikacyjne spółki, Spółkom grozą gigantyczne kary z tytułu z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów oraz opłaty legalizacyjne i na dodatek sprawy karne. W takiej sytuacji jest wielce prawdopodobne, że w najbliższym czasie może […]

Czytaj więcej

Najnowsze wyroki

W tym dziale wstawię część najnowszych wyroków ze spraw gdzie uczestniczyłem (pisałem skargę lub skargę kasacyjną). Wyrok NSA kompromitujący Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz WSA w Warszawie. Warszawa dorodna NSA 22.06.2018 Wyrok NSA kompromitujący SKO w Pszczynie oraz Urząd Miasta Pszczyny. Pszczyna NSA wyrok 22.06.2018 Wyrok kompromitujący WSA w Poznaniu. Cienin NSA 21.06.2018 […]

Czytaj więcej

Elektronadwrażliwi uchodźcy

W załączeniu niestety prawdziwe losy ludzi niszczonych przez ludzką chciwość, brak poszanowania życia, Elektronadwrażliwi_uciekinierzy_3

Czytaj więcej

Przegląd badań na świecie.

W załączeniu dokument gdzie od strony 74 opisuje się skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych. Program-ochrony-środowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-PEM-dla-miasta-Krakowa-na-lata-2018-2022

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia-ignoruje ludzkie życie

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że nie istnieją na świecie badania, które wykluczałby możliwość uznania, iż Polacy nie są aktualnie zabijani przez telekomunikacyjne firmy notorycznie łamiące prawo. Ministerstwo Zdrowia 08.08.2018 W piśmie, które znajduje się poniżej szokujący obraz funkcjonowania Ministerstwa, które posłuje się ogólnikami i powołuje na badania, które nie istnieją. Ignoruje się nawet stanowisko Pani Profesor […]

Czytaj więcej

Czy można wygrać z telefonią komórkową

Odpowiedź jest prosta tak tylko pod warunkiem posiadania wiedzy technicznej oraz prawnej ponieważ  praktycznie w każdym postępowaniu trzeba podważyć dokumentację techniczną operatora oraz zwalczać jego interpretację prawną. Niestety na gruncie prawa karnego oraz cywilnego jest problem albowiem nikt w Polsce nie chce wystawić opinii na potrzeby sądu lub Prokuratury. Dodatkowo nawet Premier nie jest zainteresowany […]

Czytaj więcej

Kontakt oraz konto stowarzyszenia

ING 27 1050 1344 1000 0023 1022 6788 z siedzibą w Rzeszowie ulica Strażacka 2 b 35-312 Rzeszów. Ogólna klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych […]

Czytaj więcej

Najnowsze badania

Wczoraj na konferencji prasowej we Włoszech przedstawiono wyniki największych na świecie badań in vivo dotyczących wpływu PEM od SBTK (tzw. dalekiego pola) Wyniki potwierdziły wpływ PEM na rozwój nowotworów, jak również zmian nienowotworowych w obrębie mózgu i serca oraz wpływ na rozwój płodu.  World’s Largest Animal Study on Cell Tower Radiation Confirms Cancer Link

Czytaj więcej

Dowody badania

Marta Patena-radna z Krakowa robiącą bardzo dużo nie tylko dla mieszkańców Krakowa lecz i całej Polski. KPL_17_2017_RMK_predruk2_MPatena Objawy i zagrożenia Elektrosmog jest niewyczuwalny przez zmysły człowieka. Nie widzimy go, więc wydaje nam się, że problem nie istnieje – twierdzi prof. Dominique Belpomme, onkolog kliniczny z paryskiego Uniwersytetu Rene Descartesa. Światowa Organizacja Zdrowia zalicza energię elektromagnetyczną […]

Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny wyroki

W tym dziale stopniowo (jest ich bardzo dużo) opisze wyroki zasługujące na upublicznienie. Wyrok NSA potwierdzający, iż zmiana parametrów technicznych obiektu nie jest zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę- wyrok potwierdza, iż telekomunikacyjni przestępcy ignorują obowiązujący system prawny. Opole NSA wyrok 19.01.2018 Wyrok NSA z dnia 07.09.2017 roku dotyczący sposobu kwalifikacji przedsięwzięcia. […]

Czytaj więcej

Linie energetyczne

Jedyną możliwości obrony z powodu uzasadnionego podejrzenia, że inwestor skorumpował niektórych Sędziów NSA oraz WSA w Warszawie jest siłowa walka, której stawką jest życie.. Dla linii pracuje Pan Marek Szuba (potwierdza możliwość wystąpienia białaczki w pobliżu inwestycji) oraz inni rzekomi specjaliści opłacani przez inwestora zdolni podpisać każdy wyrok na mieszkańców. szuba Wkrótce dalszy ciąg wraz […]

Czytaj więcej

Zbigniew Gelzok geniusza historia prawdziwa

Na wstępie wyjaśnię dlaczego uważam się ze geniusza-Sawanta. Mam bardzo wysokie IQ, fenomenalną pamieć, logikę na poziomie nieosiągalnym dla większości ludzi, piszę projekt skarg kasacyjnych, apelacji pomimo braku prawniczego wykształcenia. Pokonuje w sądach telekomunikacyjne giganty, urzędników rożnych urzędów. Jestem w stanie podjąć polemikę prawną z każdym niezależnie od dziedziny i stopnia naukowego tych osób. Nabyte […]

Czytaj więcej

Apel Prezydenta Krakowa

Prezydenta Krakowa 29.03.2016 – Prezydenta Krakowa apeluje o ochronę dzieci, których między innymi spółka P 4 przez nielegalną stację zabija-sportowcy i aktorzy reklamują ten przestępczy podmiot gospodarczy notorycznie fałszujący dokumentację techniczną.

Czytaj więcej

Najnowsze wyroki

Ostrołeka WSA09.03.2016 – bardzo profesjonalny wyrok WSA w Warszawie potwierdzający konieczność sumowania mocy EIRP na danym sektorze. Rozgarty WSA01.03.2016 – jeden z najlepiej uzasadnionych wyroków w historii odnoszący się do postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pokaz inteligencji oraz zdolności do logicznej oceny przepisów Sędziów WSA w Bydgoszczy-Joanna Brzezińska, Anna Klotz, Grzegorz Saniewski. Pszczyna WSArozb16.03.2016 – profesjonalny […]

Czytaj więcej

Dowody-opinie lekarskie

Cell Tower Studies-Final Cell Phone Studies-Final – najnowsze publikacje naukowe-zbiór. Kraków Krowoderskich Zuchów wykaz – Główny Inspektor Sanitarny (prawdopodobnie skorumpowany) zignorował ludzkie życie chroniąc interesy bogatego przestępcy telekomunikacyjnego. Brodnica Mrozowska zaświadczenia – dowód potwierdzający, że już kilkanaście lat temu lekarze potwierdzali nadwrażliwość elektromagnetyczną. Opinia lekarska – jednoznaczny dowód potwierdzający szkodliwość pola elektromagnetycznego. Pani Bożena Leszkowicz udzieli wszelkich informacji na temat […]

Czytaj więcej

Do Prezydenta

Interwencja ws specustawy do Prezydenta RP – pismo da odpowiedź czy Prezydenta Andrzeja Dudy interesują sprawy Polaków czy też jest figurantem wykonującym polecenia innych.

Czytaj więcej

Komentarze wyroków

Uchwała obiekt III2016 – wniosek do Prezesa NSA wraz z komentarzem absurdalnego, niedorzecznego wyroku NSA z dnia 28.01.2016 roku sporządzonego przez Sędziego Zdzisława Kostkę, który mógł działać na zlecenie. Bukowno Premier II2016 Bukowno WSA 04.09.2015 Bukowno WSA 12.01.2016 – bezgraniczny obraz głupoty i niekompetencji Sędziego WSA w Warszawie wydział VII Mirosławy Kowalskiej. Ponadto istnieje podejrzenie ustawiania wyroków w tym […]

Czytaj więcej

Prawo budowlane

W zakresie dotyczącym ustawy „Prawo budowlane” zajmujemy się kontrolą realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę. Likwidujemy skutki powstania inwestycji w ramach samowoli budowlanej oraz sytuacji, w której organ administracji budowlanej przyjął zgłoszenie, zamiast prowadzić postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Doprowadzamy samowolę budowlaną do zgodności z prawem, a w szczególności z przepisami ochrony […]

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Zakres działań związanych z ustawą kodeks postępowania administracyjnego dotyczy w szczególności kontroli wydawanych decyzji administracyjnych pod względem ich zgodności z art. 7, 8, 9, 77 § 1, 107 § 1, 107 § 3. Ponadto wyjaśniamy urzędnikom, jak wygląda procedura wznowieniowa oraz stwierdzenia nieważności. Pod zakres wchodzi procedura związana ze zmianą lub uchyleniem decyzji w trybie […]

Czytaj więcej

Prawo ochrony środowiska

Obszar związany z ustawą prawo ochrony środowiska jest bardzo trudny, ponieważ wymaga gruntownej wiedzy specjalistycznej, którą posiada prezes stowarzyszenia Zbigniew Gelzok, co już wielokrotnie udowodnił w całej Polsce. Ujawniamy nieprawidłowości podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej, gdzie urzędnicy nawet nie potrafią powiedzieć, co w danej chwili zmierzyli. Dążymy do wykonania […]

Czytaj więcej

Wyroki

W dziale tym zamieszczone jest orzecznictwo sądów administracyjnych w Polsce, a w szczególności orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto zamieszcza się stanowiska prezesa NSA, prof. Romana Hausera oraz inne tego typu wyroki, związane z tematem, o którym mowa powyżej. Orzeczenia mają pokazać, jak sędziowie profesjonalnie podchodzą do tematyki związanej z budową i użytkowaniem stacji bazowej telefonii […]

Czytaj więcej

Pisma, badania, publikacje

Dział ten zawiera pisma, które są skierowane, m.in. do najwyższych organów państwa polskiego, jako zwracające uwagę na występującą patologię w organach administracji publicznej. Niektóre pisma są bezpardonowym ujawnianiem przekrętów, do których w szczególności dochodzi w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, a za które odpowiedzialność osobistą ponosi Pan Robert Dziwiński (GINB). W dziale tym również opisywane są […]

Czytaj więcej

Stowarzyszenie w liczbach

0 Liczba skutecznych skarg kasacyjnych
0
Liczba uchylonych decyzji
0
Liczba skutecznych odwołań od postanowień prokuratury
0
Procent wygranych spraw

Blog

Sawant-dar czy przekleństwo

BYĆ GENIUSZEM Możliwość ustalenia obszaru odpowiedzialnego na niezwykłe talenty sawantów zrodziło oczywiste pytanie: czy istnieje metoda, która pozwala na sztuczne wywołanie takich efektów, bez jednoczesnego uszkadzania lewej półkuli mózgu? Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bowiem już na początku lat 90. wykonano serię doświadczeń z polem magnetycznym, gdzie przy zastosowaniu przezczaszkowej powtarzalnej stymulacji magnetycznej […]

Wejdź na bloga

Kontakt

Adres: Strażacka 12B, 35-312 Rzeszów
Telefon: +48 605 654 070

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości