W zakres tego działu wchodzi upublicznianie decyzji administracyjnych oraz postanowień, . Dział ten ma ukazać, że nie w każdym organie administracji publicznej występuje patologia i kompletna ignorancja w stosunku do obywatela.

Rybnik WINBdec10-02-2016– decyzja WINB z Katowic dotycząca rozbudowy istniejącej stacji bazowej.

Bielsko Biała decwoj02.02.2016 – bardzo profesjonalna decyzja Wojewody Ślaskiego uwzględniająca aktualne orzecznictwo NSA.

Radomsko RDOŚ30.10.2015 – bardzo profesjonalne stanowisko RDOŚ z Łodzi odnośnie sposobu i metody kwalifikacji inwestycji oraz innych wymogów.

Tychy GINB14.10.2015 – szokująca decyzja pokazująca do czego jest zdolny między innymi Pan Paweł Kulbicki wraz z innymi albowiem rozpoznano wniosek przez osoby nie posiadające żadnej wiedzy merytorycznej oraz technicznej.

Osjaków PINBposX2015– postanowienie wydane dla samowolnej rozbudowy stacji P 4.

Luboń PINBdecrozb09.102015 – decyzja nakazująca rozbiórkę stacji T-Mobile.

Hanusek Wojewoda22.10.2015 – bardzo profesjonalna decyzja stwierdzająca nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę.

Łazy WINB26.10.2015 – decyzja nakazująca rozbiórkę części stacji bazowej.

Opole PINB15.09.2015 – postanowienie nakładające obowiązek przedłożenia kwalifikacji inwestycji zgodnej z jednolitym orzecznictwem NSA.

Teodorów SKO14.09.2015 – decyzja uchylająca wydana w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sławków PINB11.09.2015 – postanowienie-legalizacja stacji bazowej wybudowanej na istniejącym obiekcie bez decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jastrzębie Zdrój WINB 7.09.2015 – decyzja potwierdzająca, że zmiana parametrów technicznych istniejącego obiektu budowlanego musi być traktowana jako rozbudowa a nie montaż urządzenia.

Jelenia GóraGINB18.08.2015 – decyzja pokazująca jakim prymitywnym człowiekiem jest Pan Norbert Książek Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego albowiem nie zawiera ona praktycznie żadnego merytorycznego uzasadnienia, pomija (korupcja) ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu terenu oraz wymogi związane z przeprowadzaniem oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto świadomie po raz kolejny naraził on zdrowie, życie oraz mienie tylko dlatego, że jest intelektualnie ograniczony albowiem podjął decyzję nie rozumiejąc aspektów technicznych (brak uwzględnienia kumulacji, błędu metody obliczeniowej oraz zjawiska odbić).

Szczecin WINB29.07.2015 – decyzja kompromitującą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Decyzja ta również kompromituje Pana Piotra Mynca Z-ca Prezydenta Miasta Szczecina który bronił niedouczonych urzędników przyjmujących zgłoszenie.

RokszyceWINB12.06.2015 – decyzja  dotycząca zmiany parametrów technicznych istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej w której nie podzielono poglądu spółki T-Mobile oraz wspierającego inwestora  PINB w Piotrkowie Trybunalskim.

OpoleWINBdec15.04.2015 – decyzja dotycząca zmiany parametrów technicznych istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej w której nie podzielono poglądu spółki P 4 oraz wspierającego inwestora  PINB w Opolu.