W tym miejscu chcę jako uczestnik postępowań przed wszystkimi sądami administracyjnymi przekazać wszystkim że sprawiedliwość w sądach administracyjnych, karnych i innych to pojęcie względne albowiem cześć Sędziów nie powinno nigdy powinno mieć prawa do wykonywania tego zawodu. Po drugie Sędziowie mogą bezkarnie popełniać przestępstwa orzekając niezgodnie z prawem bo nikt nie jest zainteresowany ich ściganiem. Ranking najgorszych Sędziów.

  1. Sędzia NSA Arkadiusz Despot – Mładanowicz za sprawę  II OSK 1605/17 wyrok z dnia 11.04.2018 roku, gdzie aby chronić swoje interesy naruszył art 87 ust 1 w związku z art 178 ust 1 Konstytucji RP odmawiając podporządkowania się woli narodu. Brodnica NSA wn o pos IV 2018 .
  2. Sędzia WSA Vice-Prezes WSA w Poznaniu Jakub Zieliński, który podważył zaufanie do Sędziów twierdząc, iż udało mu się zmienić prawa fizyki. Przerażający obraz człowieka, który z niewiadomych powodów  dopuścił się w istocie przestępstwa. Pszczyna-NSA-17.02.2017  Wyrokiem tym posługuje się spółka P 4 kompromitując się całkowicie.
  3. Sędzia NSA  Robert Sawuła, który w wyroku NSA  II OSK 972/16 z dnia 14.02.2018 roku orzekł z naruszeniem art 87 ust 1 w związku z art 178 ust 1 Konstytucji RP wydając wyrok bez podstawy prawnej, rozpatrując nawet zarzut nie podniesiony w skardze kasacyjnej. Trudno powiedzieć co się temu człowiekowi stało. Pszczyna NSA uzupłe wyroku IV 2018.
  4. Sędzia WSA w Warszawie Paweł Groński, który w wyroku II OSK 766/16 z dnia 11.01.2018 roku łamie jakiekolwiek standardy albowiem rozpatruje zarzut nie podniesiony w skardze kasacyjnej i na dodatek neguje istnienie zjawiska superpozycji. NSA-Wrocław-11.01.2018