Sędzia, któremu wydaje się, że jest wybrańcem narodu i tym samym nie podlega ustawom i na dodatek myśli, iż jest ponad Ministrem Infrastruktury i może dokonywać na zlecenie odstępstw od przepisów rozporządzenia, narażając życie, popełniać przestępstwo fałszu intelektualnego. Przerażające ten człowiek powinien zostać odizolowany a on dalej orzeka pomimo, że cierpi na zaburzenia osobowości. Popełnił przestępstwo a pozostanie bezkarny.

Mam nadzieję że sporządzając ten wpis spowoduje, że Pan Arkadiusz podejmie próbę obrony swojego honoru i godności albowiem jest człowiekiem, który w Chinach zapewne zostałby skazane na karę śmierci za przestępstwo przeciwko państwo. Wydany wyrok to obraz patologii w NSA, gdzie cześć Sędziów reprezentuje prywatne interesy nie obawiając się odpowiedzialności karnej. W wyroku odmówiono podporządkowania się woli narodu czyli art 51 ust 5 ustawy prawo budowlane, przepisom rozporządzenia, zaakceptowano bezpośrednie zagrożenie dla życia, oraz poświadczono nieprawdę czyli prawdopodobnie motywem była korupcja. Tak prymitywnego wyroku jeszcze nie spotkałem gdzie Sędzia udaje, że jest w istocie dotknięty analfabetyzmem wtórnym.

Ciekawe czy Pan Arkadiusz będzie bronił swojego honoru i godności na podstawie przepisów poza ustawowych zapewne.

Brodnica NSA 11.04.2018 Brodnica NSA wn o pos IV 2018