W tym dziale chce trochę przybliżyć społeczeństwu jak wygląda orzecznictwo w sądach karnych  najniższego szczebla. W Polsce nie ma sprawiedliwości albowiem za każdym przestępstwem na ogromną skalę stoi Prokurator oraz Sędzia. Niestety dopóki przestępcy w togach będą bezkarni dopóty my będziemy pozbawieni praw. Część Sędziów już dawno powinna przebywać w zakładach karnych.

Kolejne przestępstwo Sędziego Pani Katarzyny Gobber, która uznaje bezprawne działanie urzędnika przeciwko państwu oraz życiu za dopuszczalne. Wstyd i hańba.

Łazy Sąd III 2018

Sędzia Agnieszka Korytkowska z Sądu Rejonowego w Stargardzie tuszuje przestępstwo innego Sędziego co można samemu ocenić oraz odmawia podporządkowania się woli ustawodawcy jako członek kasy ludzi nadzwyczajnych. Wstyd i hańba-jej honor i godność nie podlega ochronie.

Szczecin Star Sąd XII 2017  Szczecin-Sąd-karny-II-2017 (1) Radomsko NSA art 51 ust 3 pkt 2 28.09.2017 Stargard Sędzia XII 2017

W tym miejscu zamieszczam postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sporządzone przez Panią Joannę Jucewicz, która zajęła się sprawą nie mając jakiegokolwiek pojęcia o jej istocie sporządzając uzasadnienie na poziomie słabego uczenia szkoły podstawowej nie mającego pojęcia o czym pisze. Jak Pani Joanna Jucewicz dała radę zdać egzaminy i przejść aplikację.

Aleksandrów Prezes Sądu XII 2017  Aleksandrów Bydg Sąd XII 2017

Sędzia SR w Aleksandrowie Kujawskim Pan Tomasz Hoffman podważa rolę narodu czyli art 4 ust 1 Konstytucji uznając że władza należy do Sędziów i tym samym urzędnik orzeka w oparciu o inne wyroki a nie o obowiązujące  prawo. W normalnym kraju zostałby wydalony z zawodu za działanie nie mające oparcia w Konstytucji.

Aleksandrów Sąd Hoffman IX 2017 Aleksandrów Sąd Karny Sędzia X 2017

Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia i na dodatek przewodniczący wydziału IV udając świadomie twierdzi, iż ustawodawca nie przewidział sankcji za naruszenie art 51 ust 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane dla bogatego przestępcy budowlanego. Czy jest możliwe, że Sędzia nie potrafi czytać i nie rozumie przepisów tak jak jego koledzy z Opola i Szczecina-wątpliwe.

Radomsko Sąd karny VIII 2017  Radomsko Sąd Rejonowy 19.07.2017

Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia Pani Magdalena Zając-Prawica dopuszcza się przestępstwa albowiem nie ustala czy poświadczono lub nie nieprawdę w wyroku ponieważ nie obchodzi jej ludzkie życie lecz ochrona kasty rzekomo nietykalnych (Sędziów). Ponadto chroni ona asesora, który wydał postanowienie nie weryfikując zawiadomienia. Oczywiście Pani Magdalenie nic się nie stanie w końcu przestępcy podlegają ochrony prawnej pod warunkiem, że to Sędziowie.

Tychy zaż VIII 2017 Tychy Sąd Karny VIII 2017

Sędzia Anna Dębska—Pucińska z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kolejny przerażający obraz osoby, która tuszuje przestępstwo swoich kolegów uważając, iż pełnią rolę ustawodawczą, nie rozpatruje 2 zarzutów uznając jednocześnie zażalenie za całkowicie bezzasadne i akceptuje instytucję nie znaną polskiemu ustawodawcy przedłużenia terminu określonego w decyzji ostatecznej.

Brodnica Sąd VI 2017  Bydgoszcz Sąd Karny VI 2017 Brodnica Prokura zaż III 2017

Szczecin Sąd karny II 2017

Sędzia Pawliczak za pomocą Prokuratura Rejonowego Szczecin Śródmieście  Pana Daniela Depko chce zatuszować swoje przestępstwo i to w sytuacji w której WSA w Szczecinie potwierdził moje zarzuty. Szokujący obraz różnicy IQ pomiędzy Sędzią Sądu Rejonowego a Sędziami WSA w Szczecinie. Obraz Polski Sędzia wynajmuje Prokuratora a ten za publiczne pieniądze chce aby mnie skazano.

Szczecin WSA 18.05.2017 Szczecin-Sąd VI 2017

Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza Pani Joanna Górecka dopuszcza się przestępstwa z art 271 par 1 kodeksu karnego uznając, iż sprawca przestępstwa z art 90 ustawy prawo budowlane jest ponad prawem a tylko legalnie działający może otrzymać karę (szczegóły w piśmie). Ciekawe czy jest gotowa do konfrontacji z geniuszem za którego mogę się uważać.

Kraków Sądkarny 19.01.2017 Kraków karaSąd II2017