W niniejszym dziele jako osoba mogąca uznawać się z geniusza postaram się udowodnić, że Prokuratorzy Prokuratur Rejonowych to intelektualny obraz dna i upadku. Niestety wbrew twierdzeniem Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro nie doszło do usprawnienia działalności Prokuratur Rejonowych. W dalszym ciągu matactwo, niekompetencja wiodą prym w tej najsłabszej intelektualnie grupie zawodowej.

Prokurator Prokuratury Rejonowej osoba, która najczęściej odmawia wszczęcia lub umarza śledztwa względnie dochodzenia bez logicznego odniesienia się do istoty sprawy. Poziom intelektualny zazwyczaj poniżej przeciętnego czyli w istocie każdy z nas może być Prokuratorem tym bardziej, że zdecydowana większość Polaków to dumni, uczciwie pracujący ludzie nie umorzyciele (potoczne określenie Prokuratorów).

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola Piotr Mączka bez weryfikacji zawiadomienia stawia Sędziów ponad Konstytucję uznając, że cytuje;

Sędziowie są bowiem w myśl przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej niezawiśli niezależni, a zatem jakiekolwiek próby ingerencji w wydawanie orzeczeń, przez niezawisłych i niezależnych sędziów stanowiłoby pogwałcenie ustawy zasadniczej.

W istocie Sędzia zdaniem Prokuratora nie ma obowiązku rozpoznać merytorycznie zażalenia, może w postanowieniu poświadczyć nieprawdę albowiem nie podlega odpowiedzialności karne. Prawdziwy obraz Prokuratura tuszującego przestępstwo Sędziego naruszającego art 45 ust 1 Konstytucji RP.

Tychy Warszawa Prok Wola X 2017 Warszawa Tychy zaż Prok Wola X 2017

Prokurator PR Bydgoszcz-Północ Pan Michał Mikulski twierdzi, że urzędnik posiada ponad Konstytucyjne uprawnienia pozwalające mu na kontrolowania działań ustawodawcy-narodu-najbardziej żenujący przykład poziomu logiczno-prawnego Prokuratora (jak on zdał egzaminy i uzyskał aplikację ?).

Aleksandrów Prok Kraj Mikulski X 2017 Aleksandrów Prok Bydgoszcz IX II 2017 Aleksandrów Prok Byd IX 2017

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Pani Sabina Urban — Szydłowska świadomie i celowo matacząc dokonując absurdalnej, nielogicznej interpretacji przepisów prawa naruszając zasadę logiki prawidłowego rozumowania tuszuje przestępstwo Sędziego, który nie rozpoznał istoty zawiadomienia i zażalenia oraz poświadczył nieprawdę w postanowieniu. Kolejny przykład przerażającego obrazu Prokuratury Rejonowej, która kpi sobie z Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro.

Szczecin Prok Stargard pos IX 2017 Szczecin Sędzia Prok zaż IX 2017

Prokurator Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Ciechanowski dopuszcza się przestępstwa fałszu intelektualnego twierdząc, iż Pan Zbigniew Kędzierski PINB w Aleksandrowie Kujawskim mógł zawiesić postępowanie którego nie ma oraz, że nie musi on przestrzegać obowiązującego prawa jako lokalny ustawodawca(ile wynosi IQ Prokuratora ?)

Aleksandrów Prok Kęd VIII 2017 Aleksandrów ProkKęd VIII 2017

Asesor Natalia Zajc z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Północ uważa że Sędziowie mogą poświadczać nieprawdę w wyroku nawet w sprawie gdzie stawką jest życie ludzkie. Dodatkowo głupiutka Pani Asesor nie mając jakiejkolwiek wiedzy rozpatruje zawiadomienie czym sama dopuszcza się przestępstwa. W zaistniałej sytuacji jak jest możliwe, że taka osoba, dla której życie ludzie nie ma żadnej wartości ukończyła studia prawnicze.

Tychy Prok V 2017 Tychy Prok V 2017  Tychy zaż V 2017

Prokurator Sławomir Dryzner z Prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim uważa, że PINB Pan Zbigniew Kędzierski w Aleksandrowie Kujawskim ma uprawienia ponad ustawodawcze i może tym samym tworzyć własne prawo-kolejny przykład bezgranicznej głupoty człowieka, który przynosi nam Polakom wstyd. Szokuje to że jak człowiek nie znający podstaw prawa został Prokuratorem.

Aleksandrów Prok przed pos V 2017 Aleksandrów Prok zaż V 2017

Prokurator Agnieszka Małyszka z Prokuratury Warszawa-Śródmieście twierdzi, iż działanie urzędnika wymierzone przeciwko państwo polskiemu jest legalne. Oczywiście uzasadnienie postanowienia jest tak prymitywne, że przeciętny uczeń gimnazjum zrobiłby to lepiej bo ma większe IQ nie Pani Prokurator.

Brodnica Prok art 35 ust 1 pkt 1 II 2017  Brodnica Prokuraturazaż 35 ust1 pkt 1 III2017

Prokurator Łukasz Kordylas z Prokuratury Bydgoszcz-Południe tuszuje przestępstwo Sędziów sporządzając postanowienie tak jakby jego inteligencja oraz zdolność logicznej oceny zawiadomienia przez pryzmat przepisów ustaw była na poziomie słabego ucznia szkoły podstawowej. Jak tak osoba może pracować w organie powołanym do ścigania przestępców skoro sam nim jest. W załączeniu postanowienie nie do odkodowania, które nawet przedszkolak by lepiej uzasadnił.

Brodnica Sęd Prok Bydg II 2017 Brodnica Prokura zaż III 2017

Prokurator  Dariusz Korneluk z Prokuratury Warszawa-Śródmieście odmawia wszczęcia śledztwa bo uważa, że działanie przeciwko życiu nie jest tożsame z narażeniem interesu publicznego. Myślę, że w Chinach za takie coś pozbawiono by go życia publicznie. Taka sprawnie działania Prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobro.

Ilawa Prokuraturazaż II2017  Iława Prok II2017

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Radomsku Jacek Bocianowski nigdy nie powinien zostać przedstawicielem organu ścigania albowiem nie posiada on wiedzy prawniczej nawet w podstawowym zakresie.

Radomsko ProkOkręgzawI2017 Radomsko ProkBocI2017

Prokurator  Bartosz Tomczak z Prokuratury Warszawa-Śródmieście- szokujący obraz osoby, która pomimo braku jakichkolwiek kwalifikacji została przedstawicielem najgorszego organu ścigania.

Brodnica Prokuratura zaż I 2017 Brodnica dach Prok I 2017

Kolejnym Prokuratorem jest Pan Dariusz Korneluk z Prokuratury Warszawa-Śródmieście, który jest tak ograniczony intelektualnie, że nie nawet nie wie. iż urzędnicy podlegają pod ustawy a nie sądy administracyjne, które nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto w/w nie wie, iż winien był rozpoznać całe zawiadomienie a nie jego część.

brodnica-prokuraturazaz-xii2016 brodnica-prokuratura-xi2016 brodnica-prokwarsz28-11-2016

Kolejna inteligentnie ograniczona Pani Prokurator Beata Skucińska — Veljković prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie odmawia wszczęcia śledztwa bez podania podstawy prawnej. Dodatkowo zamieszczam pismo skierowane do Prokuratury Krajowej licząc, że testy na IQ przeprowadzą niedouczonej Prokuratorce.

szczecin-prokxii2016 szczecin-prokuraturazaz-xii2016  szczecin-prokuraturazaz-xii2016

Kolejny głupi lub skorumpowany Prokurator Prokuratury Rejonowej w Radomsku Jacek Bocianowski umarza dochodzenie w sprawie narażenia zdrowia oraz życia tylko dlatego, że nie znalazł biegłego lekarza (IQ>70).

radomsko-prokokregzawxii2016  radomsko-prokumorzeniexii2016