Brodnica P4lidzbarska 05.01.2017 decyzja WINB w Bydgoszczy traktująca sprawę profesjonalnie (zgłoszenie, zmiana mocy).

Iwonicz WINB I 2017 -profesjonalna decyzja wykluczająca możliwość zastosowania art 29 ust 2 pkt 15 ustawy prawo budowlane w przypadku zwiększania mocy, ilości anten na istniejącym obiekcie.

Kraków Winb Bydgoska I 2017 – decyzja nakazująca przestępcy spółce P 4 rozbiórkę stacji bazowej.

przysucha-skodecix2016 -bardzo profesjonalna decyzja SKO z Radomia wydania na etapie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

swieta-katwinbix2016 – bardzo profesjonalna decyzja w sprawie rozbudowy istniejącego obiektu.

jozefow-wojviii2016 – postanowienie Wojewody Mazowieckiego-tryb wznowieniowy.

slawkow-pinbkaraix2016 – postanowienie PINB z Będzina o nałożeniu kary za nielegalne użytkowanie.