W niniejszym dziale opisze szokującą sytuację, w której osoba bez jakichkolwiek kwalifikacji zamieszana w przekręty na masową skalę została mianowana przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na tak odpowiedzialne stanowisko.

W najnowszym wyroku z dnia 17.04.2017 roku NSA nie akceptuje antypolskich działań Książka, który za publicznie pieniądze wysłał Pana Pawła Wójcika rady prawnego aby bronił interesów inwestora a nie Polaków.

Rzeszów Książek IV 2018

Poraj Książek IV 2018

Warszawa Premier Książek III 2018

Kolejny przykład potwierdzający możliwości korupcji w organie albowiem Dorota Klimberzin działając w imieniu Pana Książka naruszyła art 33 ust 1 ustawy prawo budowlane umożliwiając inwestorowi uniknięcie wysokiej opłaty legalizacyjnej oraz kary za nielegalne użytkowanie obiektu. Czyżby Książek był aż tak głupi nie wiedział, iż doszło do rozbudowy. Ponadto doszło do zbiorowego narażenie zdrowia oraz życia ludzi.

W zaistniałej sytuacji wydana decyzja może sugerować zaistnienie korupcji w organie albowiem WSA w Warszawie VII SA/Wa 2259/16 prawomocnym wyrokiem z dnia 08.09.2017 roku uchylił decyzję GINB w Warszawie oraz WINB w Warszawie podkreślając, że cytuje;

                Nie ulega wątpliwości, że roboty budowlane polegające na wymianie i montażu nowych anten na istniejącym maszcie są rozbudową. Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej, polegająca na wymianie niektórych jej elementów, które nie są identyczne z dotychczasowymi i mogą np. wytwarzać promieniowanie o dużo większej mocy – stanowi nowe przedsięwzięcie, nie ma przy tym znaczenia, że nowe anteny umieszczone są na istniejącym już maszcie.

Gliwice GINB IV 2018

Kolejna decyzja Pana Książka i Biegalskiego, w której kwestionują jednolite orzecznictwo NSA i analizują czy pojedyncze elementy przedsięwzięcia i to bez uwzględnienia maksymalnych tiltów wydając wyrok śmierci na mieszkańców ale za to konta pełne.

Izabelin GINB IV 2018