Norbert Książek wraz z pracownikami wraz z pracownikami departamentu orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej kwestionuje zjawisko kumulacji pola elektromagnetycznego co sugeruje, iż cierpi on na poważne zaburzenia albowiem w organie nie przeprowadzono żadnych badań, które udowodniły by tą tezę. Pracownicy DOA uważają się za mądrych pomimo, że są inteligentnie organiczni co udowodnię poniżej stosownym orzecznictwem. Pan Książek jest osobę bez jakichkolwiek kwalifikacji, autor licznych przekrętów i twórca tezy, iż wewnętrzna linia zasilająca stanowi samodzielny obiekt budowlany tak jak kontener. Ten człowiek nigdy nie powinien pracować w organie nadzoru budowlanego nawet najniższego szczebla- to człowiek zdolny do wszystkiego, życie nie ma dla niego wartości. Czy ma szansę na Nobla, raczej nie, szybciej trafi do zakładu karnego lub na oddział szpitalny.

Wyrok NSA potwierdzający iż w GUNB w Warszawie istnieje korupcja ponieważ zwolniono operatora z bardzo wysokiej opłaty legalizacyjnej umożliwiając mu uniknięcia procedury z art 48 ustawy prawo budowlane.

Poraj NSA 16.10.2018

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 03.07.2018 roku kompromitujący w uzasadnieniu GINB w Warszawie, który zaniechał zbadania 2 najważniejszych kwestii jednocześnie uznając iż inwestycja jest zgodna z przepisami (ciekawe ile kosztuje taka usługa).

Warszawa Koch wyrok 03.07.2018

W pierwszej kolejności najnowszy wyrok NSA z dnia 22.06.2018 roku, w którym organ uznał, iż zgłoszenie inwestycji czyni ją legalną albowiem to urzędnik decyduje jak stosuje się w Polsce prawo- totalna żenada.

Warszawa Kochanowskiego NSA 22.06.2018

Kolejny wyrok NSA z dnia 17.06.2018 roku w którym  GINB w Warszawie uznał, iż inwestor został zwolniony z obowiązku uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-totalna farsa.

Rzeszów NSA 17.04.2018

Kolejny wyrok NSA z dnia 06.04.2018 roku kompromitujący GINB w Warszawie, który celowo i świadomie pominął 2 najważniejsze ustawy w procesie budowlanym, (bardzo prawdopodobna korupcja).

Nowa Ruda NSA wyrok 06.04.2018

Szokujący wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.01.2018 roku kompromitujący totalnie GINB w Warszawie, który dziwnym zbiegiem okoliczności rzekomo nie wie iż legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia na budowę winna nastąpić w trybie art 48 ustawy prawo budowlane (korupcja).

Poraj WSA wyrok 17.01.2018

Prawomocny wyrok WSA w Warszawie z dnia 19.12.2017 roku kompromitujący GINB w Warszawie, który łamiąc powagę rzeczy osądzonej dla swojego mocodawcy chciał pozbawić stowarzyszenie przysługujących mu praw.

Węgrów WSA wyrok 19.12.2017

Kolejny wyrok NSA z dnia 12.12.2017 roku wskazujący jak GINB w Warszawie chciał pozbawić właścicieli sąsiednich nieruchomości możliwości kwestionowania decyzji Wojewody Małopolskiego.

Bukowno NSA 12.12.2017

Wyrok NSA z dnia 27.09.2012 roku kompromitujący inteligencję pracowników GUNB w Warszawie, którzy nie rozróżniają obiektu od urządzenia.

Poraj NSA 27.09.2012

Wyrok NSA z dnia 11.07.2017 roku totalnie podważający kwalifikację pracowników GUNB w Warszawie ( totalne dno).

Kraków Krow wyrok NSA 11.07.2017