W niniejszym dziale opisuje fatalną pracę pracowników GUNB w Warszawie gdzie bez wątpienia najgłupszym, ograniczonym intelektualnie pracownikiem jest Jarosław Domański (JDO), który łamie prawo, naraża  życie ludzkie, orzeka bez dokumentacji, pomija najważniejsze ustawy albowiem wie, że Jacek Szer nie jest w stanie skontrolować tych działań (niskie IQ). Niestety w organie nie ma pracowników inteligentnych o czy wie Pan Minister Adamczyk lecz ich kryje.

Decyzja organu urągająca jakimkolwiek wymogom tym bardziej, że poświadczono w niej nieprawdę. Każdy może spróbować ją odkodować. Znowu Pan Szer bogatszy ?

Piła GINB I2017 Piła GUNBponI2017

W tym miejscu zestawię decyzję, w której Pan Jacek Szer wraz z Norbertem Książkiem zmusili głupiego Domańskiego do popełnienia przestępstwa. Można zobaczyć decyzję oraz wyrok z podobnej sprawy.

LublinWSA20.01.2015 Kozienice GINBponI2017 Kozienice GUNB I2017

Pan Szer z Kulbickim podważają IQ Sędziów NSA wykluczając organizacje społeczne z kontroli decyzji o pozwoleniu na budowę (Pan Kulbicki twierdzi, że jemu i innym pracowników GUNB w Warszawie udało się zaprzeczyć istnieniu zjawiska kumulacji-czeka na nagrodę Nobla).

widoma-nsa31-05-2016 iwonicz-nsa-23-10-2015  zielona-gora-ski2017

Kolejny przykład potwierdzający, że Pan Jacek Szer to osoba bez wiedzy oraz umiejętności interpretacji prawa albowiem prawdopodobnie za pieniądze wyłącza art 35 ust 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane oraz 50 ust 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu. Szokujące jest, że taka miernota została powołana na tak odpowiedzialne stanowisko.

brodnica-prokuratura-xidachxi2016 nsa-warunki-zabudowy

Kolejny przykład, że Pan Jacek Szer GINB w Warszawie jest odpowiedzialny za wydanie decyzji bez podstawy prawnej z pominięciem 4 ustaw i rozporządzenia, więc pozostaje tylko pytanie ile wziął lub czy jest, aż tak głupi, że nie rozumie podstaw ustawy prawo budowlane. Autorzy decyzji Pani Monika Wrzosek-Jurczyńska oraz Pan Jarosław Domański-obraz nędzy i rozpaczy (niepoczytalni czy skorumpowani).

krakow-okrag-skxi2016 krakow-okrag-ginb23-11-2016

W tym miejscu zamieszczam pismo skierowane do Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego, które odpowie na pytanie czy faktycznie w Polsce sprawy idą na dobre a skorumpowanie, tępi urzędnicy przejdą do historii.

ilawa-prezes-xi2016

ilawa-watgunbxi2016 ilawa-gunb-10-11-2016

Pan Domański osoba wielce zdemoralizowana na polecenie Pan Jacka Szera pomija świadomie art. 46 pkt 3 oraz 47 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych twierdząc że inwestor nie musi mieć decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz nie istnieje obowiązek zbadania zgodności inwestycji z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ciekawe ile Pan Szer wziął a ile odpalił Domańskiemu).

krakow-okrag-x-2016 krakow-premierx2016

W  sprawie dotyczącej największego przekrętu o podłożu  korupcyjnym w Iławie  zamieszczam wniosek, aby każdy mógł ocenić jaką inwestycję Pani Monika Wrzosek-Jurczyńska oceniała albowiem tak prymitywnego uzasadnienia nie sposób zaakceptować i tym samym należy jej się tytuł najgłupszego urzędnika organu nadzoru budowlanego w Polsce.

ilawa-wniosekgunbxi2016

W Luboniu Pan Jacek Szer wraz z Dorotą Klimberzin uznali, że Minister Andrzej Adamczyk to oszust i kłamca albowiem sprawca samowoli budowlanej może bezkarnie użytkować jako przestępca obiekt budowlany albowiem ustawodawca karze tylko tych legalnie działających.

lubo-uzytgunbx2016 lubon-gunbxi2016

W Brodnicy prawdopodobnie skorumpowani pracownicy DON łącznie z Panią Anną Januszewską dopuścili się przestępstwa odmawiając podporządkowania się art 51 ust 5 ustawy prawo budowlane. Dodatkowo twierdzą że naruszanie przepisów techniczno-budowlanych nie może stanowić podstawy do wydania decyzji odmownej czego departament prawny organu nie akceptuje. Stanowiska GUNB nie akceptuje Ministerstwo.

warszawa-ginbpar-12-oraz-13-2 brodnica-prokuratura-xi2016 brodnica-ginbodbudowadecix2016 brodnica-minister-51-ust-5-i-innev2016

W tym miejscu zamieszczę decyzję działu DOA jakże inną niż w Iławie i Krakowie gdzie GINB w Warszawie stwierdza, że była wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i to uzasadnia.

widoma-gunbxi2016