Warszawa BrodnicanowerozpVII2016 – pracownicy GUNB przeciwstawiają się rządom PIS i biorą łapówki za odstępstwa od rozporządzenia.

Brodnica Ministerstwo V2016 Brodnica dec GUNBIII2016 – Pan Norbert Książek Dyrektor DON w GUNB w Warszawie obraz nędzy i rozpaczy a na dodatek prawdopodobnie skorumpowany.

Warszawa ustawa12.02.2016 – Minister Cyfryzacji Pani Anna Strężyńska publikuje projekt ustawy, którą sporządzili operatorzy telefonii. Lobbing to jest inaczej korumpowanie co wyjaśnia istotę proponowanych zmian.

Interwencja poselska ws specustawy– interpelacja Stowarzyszenia z Krakowa w sprawie zmian spec ustawy.