Kraków WojewodaII2016 Kraków obozowa dec22.01.2016 – tuszowanie przez Panię Ewę Oleś poświadczenia  nieprawdy w dokumentacji spółki P 4 sporządzonej przez znanego w Polsce fałszerza  inż Krzysztofa Frydela. Ile Pani Oleś wzięła za zbiorowe narażenie zdrowia i życia mieszkańców ulicy Obozowej w Krakowie.