W niniejszej sprawie jako Sawant mogę publicznie, że poziom korupcji osiągnął szczyt za co jest odpowiedzialny człowiek, którego zdjęcie zamieszczono poniżej. Ten człowiek to śmieć, którym należy gardzić albowiem dla niego ludzkie życie nie ma żadnej wartości.

Jacek Szer Z dniem 1 września 2016 r., na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, powołany przez Prezes Rady Ministrów na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

zk

Urodził się w 1969 r. w Turku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, inżynier budownictwa, dr nauk technicznych. Od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny, a od 2003 r. adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W działalności naukowej specjalizuje się w konstrukcjach murowych i zagadnieniach związanych z absorpcją promieniowania oraz występowaniem ryzyk w procesie inwestycyjnym. Ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych. W 1997 r. zdobył uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest autorem i współautorem wielu orzeczeń o stanie technicznym budynków, opracowań projektowych i inwentaryzacji budowlanych.

Od 2006 r. sprawował funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołany przez Ministra Infrastruktury z dniem 15 września 2011 r. Od 16 grudnia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powyższa biografia jakże piękna nie odzwierciedla prawdziwego poziomo w/w, dla którego życie nie ma żadnej wartości, nie zna podstaw prawa budowlanego, pracownicy w tym Jarosław Domański śmieją się z niego. Korupcja, głupota, niekompetencja. Niestety jego IQ i Ministra Andrzeja Adamczyka się identyczne (poniżej przeciętnej).

W Krakowie za narażenie życia oraz wyeliminowanie 3 ustaw oraz rozporządzenia na konto w/w musiała wpłynąć wysoka kwota, albowiem trudno przypuszczać, że jest aż tak głupi i nie zna podstaw prawa w tym budowlanego.

krakow-premie-prezydent-xii2016  krakow-okrag-ginb23-11-2016 – decyzja za kasę.

W Iławie poświadczyli nieprawdę działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia okolicznych mieszkańców orzekając na stan  czerwiec 2016, pomimo nie posiadania dokumentów z roku 2015, 2016.

ilawa-premierx2016 ilawa-ginbix2016 ilawa-stzgloszx2016

W Krakowie pominęli za pieniądze 2 ustawy oraz rozporządzenie oraz bez podstawy prawnej durni urzędnicy stwierdzili, że stacja bazowa na przyczepie nie wymaga pozwolenia na budowę.

krakow-premierx2016 krakow-ginbx2016

Istnieje podejrzenie, że Minister Infrastruktury i Budownictwa  Andrzej  Adamczyk kryje kanty i przekręty w GUNB w Warszawie.

warszawa-adamczyk-xi2016