Upublicznienie pisma Pana Sadowskiego jest konieczne albowiem bez wątpienie zasługuje ona na tytuł najgorszego pracownika SKO w Polsce albowiem nie dość że nie zna podstaw prawa to nawet nie umie czytać oraz myli wniosek z pismem. Pismo jest po to aby organizacja społeczna nie mogła złożyć wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy a później skargi do sądu. Ponadto twierdzo on że możne rozpatrzyć wniosek inwestora merytorycznie bez wszczęcia postępowania czyli bez stosowania przepisów kpa. Pismo szokuje i pokazuje obraz człowieka, który nie rozumie podstaw prawa a jest rzekomo doktorem prawa. Jedynym tłumaczeniem może być z z powodu wieku dotknęła już go demencja i nie rozumie iż nie istnieje możliwości rozpoznania jakiegokolwiek wniosku pismem.

Pszczyna NSA 22.06.2018

Wyrok potwierdzający słuszność zarzutów organizacji w podobnej sprawie.

Szydłowiec SKO VII 2018

Stanowisko SKO z Radomia uznaję art 31 par 2 kpa.

Niedrzwica SKO VIII 2018

Pismo poza prawne mające na celu pozbawienie organizacji przysługujących praw.