W pierwszej kolejności należy wskazać, iż obecnie na tytuł najgłupszego polskiego urzędnika zasługuje Pani Izabela Molendowska Starszy Inspektor Wojewódzki Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która za właścicieli nieruchomości uznaje osoby zmarłe (chyba utrzymuje kontakt ze zaświatami-wymaga leczenia) oraz uznaje iż osoba której odmówiono przymiotu strony nie ma prawa do odwołania się od takiej decyzji. Żenujące,

Józefów dec IV 2018

W drugiej sprawie trzech członków SKO w Białymstoku Panowie Dominik J. Kościuk, Artur Modrzewski, Dariusz Matuk twierdzą, iż dane osoby nie mają przymiotu strony albowiem bliżej nie określona inwestycja ma oddziaływanie tylko w osi. Obraz nędzy i rozpaczy tym bardziej, że rzekomo niesłychanego odkrycia naukowego dokonali poza postępowaniem administracyjnym (czyżby kolejne osoby z zaburzeniami albowiem ich geniusz trzeba wykluczyć).

Białystok pos SKO IV 2018