Anna Strężyńska

  Pani Minister Cyfryzacji pokazał swoje prawdziwe oblicze. Warszawa Stręż III 2017 Opinia-lekarska http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,279,w-belwederze-o-falach-elektromagnetycznych.html Odpowiedź na raport Pani Minister Odpowiedz na Raport http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=8BB0EBB4A9546090C1257F6A002C2A8B – link do video z posiedzenia komisji Cyfryzacji i Środowiska. Niestety Pani Streżyńska działa na rzecz telefonii albowiem życie ludzkie nie ma dla niej jakiejkolwiek wartości. Osoba ta jest pozbawiona zasad moralnych. Poniżej […]