O nas

Stowarzyszenie "Prawo do życia" zajmuje się czuwaniem nad przestrzeganiem prawa przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowych oraz zbieraniem dowodów na ich szkodliwość. Ujawniamy i upubliczniamy patologie, które występują w organach administracji publicznej oraz sądach, a w szczególności w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo prezes stowarzyszenie zajmuje się sprawami z zakresu prawa budowlanego oraz innych ustaw, posiadając predyspozycje oraz stosowną wiedzę merytoryczną.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dziedziny prawa

Sędzia WSA w Warszawie Grzegorz Rudnicki- żenada.

W tym miejscu mam obowiązek upublicznić wyrok świadczący o możliwej demencji Sędziego Rudnickiego, który  nie dość że kłamie to dodatkowo nawet nie ustala maksymalnych tiltów bo cóż go obchodzi ludzkie życie. Obraz nędzy i rozpaczy (jak on studnia ukończył-chyba w komunie na kursie). O możliwości wystąpienie u Sędziego niepełnosprawności intelektualnej świadczą dowody albowiem w wyroku […]

Czytaj więcej

Absurdalne decyzje sporządzane przez tępych urzędników

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż obecnie na tytuł najgłupszego polskiego urzędnika zasługuje Pani Izabela Molendowska Starszy Inspektor Wojewódzki Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która za właścicieli nieruchomości uznaje osoby zmarłe (chyba utrzymuje kontakt ze zaświatami-wymaga leczenia) oraz uznaje iż osoba której odmówiono przymiotu strony nie ma prawa do odwołania się od takiej decyzji. Żenujące, Józefów […]

Czytaj więcej

Sędzia NSA Arkadiusz Despot – Mładanowicz – wybraniec narodu ?.

Sędzia, któremu wydaje się, że jest wybrańcem narodu i tym samym nie podlega ustawom i na dodatek myśli, iż jest ponad Ministrem Infrastruktury i może dokonywać na zlecenie odstępstw od przepisów rozporządzenia, narażając życie, popełniać przestępstwo fałszu intelektualnego. Przerażające ten człowiek powinien zostać odizolowany a on dalej orzeka pomimo, że cierpi na zaburzenia osobowości. Popełnił […]

Czytaj więcej

Sędziowie najgorszego sortu

W tym miejscu chcę jako uczestnik postępowań przed wszystkimi sądami administracyjnymi przekazać wszystkim że sprawiedliwość w sądach administracyjnych, karnych i innych to pojęcie względne albowiem cześć Sędziów nie powinno nigdy powinno mieć prawa do wykonywania tego zawodu. Po drugie Sędziowie mogą bezkarnie popełniać przestępstwa orzekając niezgodnie z prawem bo nikt nie jest zainteresowany ich ściganiem. […]

Czytaj więcej

Norbert Książek -Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

W niniejszym dziale opisze szokującą sytuację, w której osoba bez jakichkolwiek kwalifikacji zamieszana w przekręty na masową skalę została mianowana przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na tak odpowiedzialne stanowisko. W tym miejscu wyrok NSA, który podważa IQ Pana Książka albowiem pracownicy GUNB w Warszawie uznali iż w procesie legalizacyjnym najważniejszy przepis art 35 par 1 […]

Czytaj więcej

Najnowsze badania

Wczoraj na konferencji prasowej we Włoszech przedstawiono wyniki największych na świecie badań in vivo dotyczących wpływu PEM od SBTK (tzw. dalekiego pola) Wyniki potwierdziły wpływ PEM na rozwój nowotworów, jak również zmian nienowotworowych w obrębie mózgu i serca oraz wpływ na rozwój płodu.  World’s Largest Animal Study on Cell Tower Radiation Confirms Cancer Link

Czytaj więcej

Mateusz Morawiecki -Premier RP

W związku z podjętą przez inwestorów próbą zmiany obowiązującej normy będziemy mieli okazję przekonać się jakim naprawdę człowiekiem jest Pan Premier i jakie priorytety liczą się dla niego (my czy interes obcego kapitału). Niestety obawiam się, że Niemcy, Francuzi i innymi przejmą kontrolę nad słabym państwem. Warszawa Premier III 2018 Proszę o wypełnienie, uzupełnianie pisma […]

Czytaj więcej

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie- korupcja

W niniejszym dziele chcę opisać największe przekręty i kanty najbardziej skorumpowanego organu w Polsce gdzie życie oraz zdrowie nie ma jakiejkolwiek wartości. Niestety organ objęli ochroną pracownicy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zapewne za zgodą lub bez Ministra Andrzeja Adamczyka. W celu uzyskania informacji na temat możliwości wyłączenia ustaw za pieniądze należy dzwonić pod numer . […]

Czytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie -największy przekręt w historii

W niniejszym dziale chce opisać jednej z największych przekrętów w sądownictwie gdzie 3 pseudo-Sędziów Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak, Sędziowie Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj,, Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.) dokonali zamachu na demokratyczny ustrój państwa polskiego znosząc w stosunku do bogatego inwestora obowiązek podporządkowania się najważniejszemu przepisowi w procesie budowlanym tj;art 29 ust 3 ustawy […]

Czytaj więcej

Dowody badania

Marta Patena-radna z Krakowa robiącą bardzo dużo nie tylko dla mieszkańców Krakowa lecz i całej Polski. KPL_17_2017_RMK_predruk2_MPatena Objawy i zagrożenia Elektrosmog jest niewyczuwalny przez zmysły człowieka. Nie widzimy go, więc wydaje nam się, że problem nie istnieje – twierdzi prof. Dominique Belpomme, onkolog kliniczny z paryskiego Uniwersytetu Rene Descartesa. Światowa Organizacja Zdrowia zalicza energię elektromagnetyczną […]

Czytaj więcej

Korupcja w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

W związku z poważnymi publicznymi zarzutami wobec 3 osób orzekających  w sprawie  Sygn. akt IV SA/Po 586/16 w dniu 17.08.2017 roku liczę się, że podejmą oni działania, o których mowa w art 212 par 1 kodeksu karnego. Przestępstwo jest bezsporne albowiem w aktach sprawie nie ma jakiejkolwiek dokumentacji technicznej, z której wynika na jakiej wysokości […]

Czytaj więcej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy oraz w Krakowie

W niniejszym dziale chce pokazać jak wygląda bezprawne działanie organu wynikające z korupcji lub inteligentnego ograniczenia kierownictwa organu. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Janusz Żbik Wyrok kompromitujący pracowników obu organów nadzoru budowlanego a szczególnie Pana Żbika (IQ mniejsze zapewne niż 70 lub korupcja). Tłuczań WSA 05.12.2017 Wyrok WSA w Krakowie kompromitujący Pana Żbika, który […]

Czytaj więcej

Skandal w NSA w Warszawie

Pani Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska nie jest zainteresowana tym, że 3 Sędziów popełniło przestępstwo lecz tym że biedaków znieważyłem. V Inf S 041-228-17 W niniejszej sprawie bezspornym jest,  iż Jakub Zieliński dopuścił się przestępstwa tym bardziej, że Sędzia Andrzej Gliniecki nie podziela tego poglądu, który w istocie podpisał a został wprowadzony w błąd. NSA II […]

Czytaj więcej

Sądy Rejonowe w Polsce

W tym dziale chce trochę przybliżyć społeczeństwu jak wygląda orzecznictwo w sądach karnych  najniższego szczebla. W Polsce nie ma sprawiedliwości albowiem za każdym przestępstwem na ogromną skalę stoi Prokurator oraz Sędzia. Niestety dopóki przestępcy w togach będą bezkarni dopóty my będziemy pozbawieni praw. Część Sędziów już dawno powinna przebywać w zakładach karnych. Kolejne przestępstwo Sędziego […]

Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny wyroki

W tym dziale stopniowo (jest ich bardzo dużo) opisze wyroki zasługujące na upublicznienie. Wyrok NSA potwierdzający, iż zmiana parametrów technicznych obiektu nie jest zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę- wyrok potwierdza, iż telekomunikacyjni przestępcy ignorują obowiązujący system prawny. Opole NSA wyrok 19.01.2018 Wyrok NSA z dnia 07.09.2017 roku dotyczący sposobu kwalifikacji przedsięwzięcia. […]

Czytaj więcej

Korupcyjne postanowienia oraz decyzje

W niniejszym dziale zamieszczę  decyzje oraz postanowienia wskazujące na możliwość uznania, iż doszło do przyjęcia korzyści majątkowej za ich wydanie. Najnowsze postanowienie cieszącego się fatalną opinię  WINB w Warszawie nie pozostawiające złudzeń, że organ działa na rzecz inwestora. Ile wpłyneło na konto Pani Naczelnik ? Jóezefów WINB pos XII 2017 Najnowsza decyzja GINB w Warszawie […]

Czytaj więcej

WSA Kraków Łódź Gliwice

Pismo skierowane do Prezesa WSA w Łodzi w sprawie fatalnego poziomo orzecznictwa. Łódź WSAI2017 Profesjonalny wyrok WSA w Gliwicach dotyczący rozbudowy istniejącej stacji bazowej. Jastrzębie WSA 09.12.2016 Bardzo profesjonalny wyrok WSA w Krakowie potwierdzający, że stacja bazowa planowana do budowy  na dachu w obowiązującym stanie prawnym jest ciągle obiektem budowlanym. Kraków WSA 17-11-2016 W tym […]

Czytaj więcej

Prokuratura Rejonowa w Polsce

W niniejszym dziele jako osoba mogąca uznawać się z geniusza postaram się udowodnić, że Prokuratorzy Prokuratur Rejonowych to intelektualny obraz dna i upadku. Niestety wbrew twierdzeniem Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro nie doszło do usprawnienia działalności Prokuratur Rejonowych. W dalszym ciągu matactwo, niekompetencja wiodą prym w tej najsłabszej intelektualnie grupie zawodowej. Prokurator Prokuratury Rejonowej osoba, […]

Czytaj więcej

WSA Bydgoszcz

W dniu 16.11.2016 roku w WSA w Bydgoszczy doszło do działań wymierzonych przeciwko ustawodawcy albowiem 3 Sędziów odmówiło się podporządkowania woli narodu uznając, że są ponad nim. Sędziowie nie mają żadnych szans aby prawnie uzasadnić swoje stanowiska o czym wszyscy się przekonają po sporządzeniu uzasadnienia wyroku. Poniżej stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budowncitwa oraz wyjaśnienia z […]

Czytaj więcej

Największe przekręty w GUNB w Warszawie

W niniejszym dziale opisuje fatalną pracę pracowników GUNB w Warszawie gdzie bez wątpienia najgłupszym, ograniczonym intelektualnie pracownikiem jest Jarosław Domański (JDO), który łamie prawo, naraża  życie ludzkie, orzeka bez dokumentacji, pomija najważniejsze ustawy albowiem wie, że Jacek Szer nie jest w stanie skontrolować tych działań (niskie IQ). Niestety w organie nie ma pracowników inteligentnych o […]

Czytaj więcej

WSA w Warszawie wydział VII-skorumpowany ?

W niniejszej pozycji postaram się w miarę wolnego czasu publikować wyroki wraz z komentarzem obrazujące fatalny obraz najgorszego wydziału sądownictwa administracyjnego w Polsce. Oczywiście postaram się to robić w miarę kulturalnie lecz fakt, że ludzie bez wiedzy prawniczej niezdolni do logicznego myślenia orzekają w imieniu Rzeczypospolitej zamiast siedzieć w zakładzie karnym powoduje wzburzenie. Większość Sędziów […]

Czytaj więcej

Linie energetyczne

Jedyną możliwości obrony z powodu uzasadnionego podejrzenia, że inwestor skorumpował niektórych Sędziów NSA oraz WSA w Warszawie jest siłowa walka, której stawką jest życie.. Dla linii pracuje Pan Marek Szuba (potwierdza możliwość wystąpienia białaczki w pobliżu inwestycji) oraz inni rzekomi specjaliści opłacani przez inwestora zdolni podpisać każdy wyrok na mieszkańców. szuba Wkrótce dalszy ciąg wraz […]

Czytaj więcej

Jacek Szer GINB w Warszawie

W niniejszej sprawie jako Sawant mogę publicznie, że poziom korupcji osiągnął szczyt za co jest odpowiedzialny człowiek, którego zdjęcie zamieszczono poniżej. Ten człowiek to śmieć, którym należy gardzić albowiem dla niego ludzkie życie nie ma żadnej wartości. Jacek Szer Z dniem 1 września 2016 r., na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, powołany przez Prezes Rady […]

Czytaj więcej

Nowe decyzje oraz postanowienia.

Brodnica P4lidzbarska 05.01.2017 decyzja WINB w Bydgoszczy traktująca sprawę profesjonalnie (zgłoszenie, zmiana mocy). Iwonicz WINB I 2017 -profesjonalna decyzja wykluczająca możliwość zastosowania art 29 ust 2 pkt 15 ustawy prawo budowlane w przypadku zwiększania mocy, ilości anten na istniejącym obiekcie. Kraków Winb Bydgoska I 2017 – decyzja nakazująca przestępcy spółce P 4 rozbiórkę stacji bazowej. przysucha-skodecix2016 -bardzo profesjonalna decyzja […]

Czytaj więcej

Zbigniew Gelzok geniusza historia prawdziwa

Na wstępie wyjaśnię dlaczego uważam się ze geniusza-Sawanta. Mam bardzo wysokie IQ, fenomenalną pamieć, logikę na poziomie nieosiągalnym dla większości ludzi, piszę projekt skarg kasacyjnych, apelacji pomimo braku prawniczego wykształcenia. Pokonuje w sądach telekomunikacyjne giganty, urzędników rożnych urzędów. Jestem w stanie podjąć polemikę prawną z każdym niezależnie od dziedziny i stopnia naukowego tych osób. Nabyte […]

Czytaj więcej

Apel Prezydenta Krakowa

Prezydenta Krakowa 29.03.2016 – Prezydenta Krakowa apeluje o ochronę dzieci, których między innymi spółka P 4 przez nielegalną stację zabija-sportowcy i aktorzy reklamują ten przestępczy podmiot gospodarczy notorycznie fałszujący dokumentację techniczną.

Czytaj więcej

Najnowsze wyroki

Ostrołeka WSA09.03.2016 – bardzo profesjonalny wyrok WSA w Warszawie potwierdzający konieczność sumowania mocy EIRP na danym sektorze. Rozgarty WSA01.03.2016 – jeden z najlepiej uzasadnionych wyroków w historii odnoszący się do postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pokaz inteligencji oraz zdolności do logicznej oceny przepisów Sędziów WSA w Bydgoszczy-Joanna Brzezińska, Anna Klotz, Grzegorz Saniewski. Pszczyna WSArozb16.03.2016 – profesjonalny […]

Czytaj więcej

Komentarz decyzji

Kraków WojewodaII2016 Kraków obozowa dec22.01.2016 – tuszowanie przez Panię Ewę Oleś poświadczenia  nieprawdy w dokumentacji spółki P 4 sporządzonej przez znanego w Polsce fałszerza  inż Krzysztofa Frydela. Ile Pani Oleś wzięła za zbiorowe narażenie zdrowia i życia mieszkańców ulicy Obozowej w Krakowie.

Czytaj więcej

Dowody-opinie lekarskie

Cell Tower Studies-Final Cell Phone Studies-Final – najnowsze publikacje naukowe-zbiór. Kraków Krowoderskich Zuchów wykaz – Główny Inspektor Sanitarny (prawdopodobnie skorumpowany) zignorował ludzkie życie chroniąc interesy bogatego przestępcy telekomunikacyjnego. Brodnica Mrozowska zaświadczenia – dowód potwierdzający, że już kilkanaście lat temu lekarze potwierdzali nadwrażliwość elektromagnetyczną. Opinia lekarska – jednoznaczny dowód potwierdzający szkodliwość pola elektromagnetycznego. Pani Bożena Leszkowicz udzieli wszelkich informacji na temat […]

Czytaj więcej

Do Prezydenta

Interwencja ws specustawy do Prezydenta RP – pismo da odpowiedź czy Prezydenta Andrzeja Dudy interesują sprawy Polaków czy też jest figurantem wykonującym polecenia innych.

Czytaj więcej

Możliwa korupcja

Warszawa BrodnicanowerozpVII2016 – pracownicy GUNB przeciwstawiają się rządom PIS i biorą łapówki za odstępstwa od rozporządzenia. Brodnica Ministerstwo V2016 Brodnica dec GUNBIII2016 – Pan Norbert Książek Dyrektor DON w GUNB w Warszawie obraz nędzy i rozpaczy a na dodatek prawdopodobnie skorumpowany. Warszawa ustawa12.02.2016 – Minister Cyfryzacji Pani Anna Strężyńska publikuje projekt ustawy, którą sporządzili operatorzy telefonii. Lobbing to jest […]

Czytaj więcej

Komentarze wyroków

Uchwała obiekt III2016 – wniosek do Prezesa NSA wraz z komentarzem absurdalnego, niedorzecznego wyroku NSA z dnia 28.01.2016 roku sporządzonego przez Sędziego Zdzisława Kostkę, który mógł działać na zlecenie. Bukowno Premier II2016 Bukowno WSA 04.09.2015 Bukowno WSA 12.01.2016 – bezgraniczny obraz głupoty i niekompetencji Sędziego WSA w Warszawie wydział VII Mirosławy Kowalskiej. Ponadto istnieje podejrzenie ustawiania wyroków w tym […]

Czytaj więcej

Prawo budowlane

W zakresie dotyczącym ustawy „Prawo budowlane” zajmujemy się kontrolą realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę. Likwidujemy skutki powstania inwestycji w ramach samowoli budowlanej oraz sytuacji, w której organ administracji budowlanej przyjął zgłoszenie, zamiast prowadzić postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Doprowadzamy samowolę budowlaną do zgodności z prawem, a w szczególności z przepisami ochrony […]

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Zakres działań związanych z ustawą kodeks postępowania administracyjnego dotyczy w szczególności kontroli wydawanych decyzji administracyjnych pod względem ich zgodności z art. 7, 8, 9, 77 § 1, 107 § 1, 107 § 3. Ponadto wyjaśniamy urzędnikom, jak wygląda procedura wznowieniowa oraz stwierdzenia nieważności. Pod zakres wchodzi procedura związana ze zmianą lub uchyleniem decyzji w trybie […]

Czytaj więcej

Prawo ochrony środowiska

Obszar związany z ustawą prawo ochrony środowiska jest bardzo trudny, ponieważ wymaga gruntownej wiedzy specjalistycznej, którą posiada prezes stowarzyszenia Zbigniew Gelzok, co już wielokrotnie udowodnił w całej Polsce. Ujawniamy nieprawidłowości podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej, gdzie urzędnicy nawet nie potrafią powiedzieć, co w danej chwili zmierzyli. Dążymy do wykonania […]

Czytaj więcej

Wyroki

W dziale tym zamieszczone jest orzecznictwo sądów administracyjnych w Polsce, a w szczególności orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto zamieszcza się stanowiska prezesa NSA, prof. Romana Hausera oraz inne tego typu wyroki, związane z tematem, o którym mowa powyżej. Orzeczenia mają pokazać, jak sędziowie profesjonalnie podchodzą do tematyki związanej z budową i użytkowaniem stacji bazowej telefonii […]

Czytaj więcej

Decyzje

W zakres tego działu wchodzi upublicznianie decyzji administracyjnych oraz postanowień, . Dział ten ma ukazać, że nie w każdym organie administracji publicznej występuje patologia i kompletna ignorancja w stosunku do obywatela. Rybnik WINBdec10-02-2016– decyzja WINB z Katowic dotycząca rozbudowy istniejącej stacji bazowej. Bielsko Biała decwoj02.02.2016 – bardzo profesjonalna decyzja Wojewody Ślaskiego uwzględniająca aktualne orzecznictwo NSA. Radomsko […]

Czytaj więcej

Pisma, badania, publikacje

Dział ten zawiera pisma, które są skierowane, m.in. do najwyższych organów państwa polskiego, jako zwracające uwagę na występującą patologię w organach administracji publicznej. Niektóre pisma są bezpardonowym ujawnianiem przekrętów, do których w szczególności dochodzi w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, a za które odpowiedzialność osobistą ponosi Pan Robert Dziwiński (GINB). W dziale tym również opisywane są […]

Czytaj więcej

Stowarzyszenie w liczbach

0 Liczba skutecznych skarg kasacyjnych
0
Liczba uchylonych decyzji
0
Liczba skutecznych odwołań od postanowień prokuratury
0
Procent wygranych spraw

Blog

Sawant-dar czy przekleństwo

BYĆ GENIUSZEM Możliwość ustalenia obszaru odpowiedzialnego na niezwykłe talenty sawantów zrodziło oczywiste pytanie: czy istnieje metoda, która pozwala na sztuczne wywołanie takich efektów, bez jednoczesnego uszkadzania lewej półkuli mózgu? Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bowiem już na początku lat 90. wykonano serię doświadczeń z polem magnetycznym, gdzie przy zastosowaniu przezczaszkowej powtarzalnej stymulacji magnetycznej […]

Anna Strężyńska

  Pani Minister Cyfryzacji pokazał swoje prawdziwe oblicze. Warszawa Stręż III 2017 Opinia-lekarska http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,279,w-belwederze-o-falach-elektromagnetycznych.html Odpowiedź na raport Pani Minister Odpowiedz na Raport http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=8BB0EBB4A9546090C1257F6A002C2A8B – link do video z posiedzenia komisji Cyfryzacji i Środowiska. Niestety Pani Streżyńska działa na rzecz telefonii albowiem życie ludzkie nie ma dla niej jakiejkolwiek wartości. Osoba ta jest pozbawiona zasad moralnych. Poniżej […]

Wejdź na bloga

Kontakt

Adres: Strażacka 12B, 35-312 Rzeszów
Telefon: +48 605 654 070

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości